Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 34 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 280 Kb | Thành viên upload: vothanhlong3

Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội được Bộ Quốc Phòng giao nhiệm vụ triển khai xây lắp hệ thống đường trục quân sự. Hệ thống đường trục này được sử dụng công nghệ hiện đại SDH, công nghệ ghép bước sóng DWDM, tốc độ cao 2,5 Gb/s. Viettel có thể tự hào về kinh nghiệm trong kháo sát, xây dựng, lắp đặt thiết bị và khai thác đường trục truyền dẫn. Là một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc-Bộ Quốc phòng, Vietel có được những hỗ trợ lớn từ phía Bộ Quốc phòng và Chính phủ, về mặt chính sách cũng như nguồn vốn, mạng lưới. Đây là một thế mạnh mà ngoài Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông, đơn vị trước nay vẫn độc quyền cung cấp các dịch vụ trong ngành Bưu chính Viễn thông, không một Công ty nào khác có được.

Kết cấu của đề tài:

chươngI: phần hiểu biết

ChươngII: Những công việc được giao

ChươngIII: Những kiến nghị

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 15155
Lượt tải: 37
Số trang: 34
Kích thước: 280 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Phạm Hồng Kiên Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc                            B¸o c¸o thu ho¹ch kÕt qu¶ thö viÖc

 

CTY ĐIỆN TỬ VIỄN THễNG QUÂN ĐỘI

TRUNG TÂM MẠNG TRUYỀN DẪN

- - - - ™˜ - - - -

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

- - - - ™˜ - - - -

 

 

 

 

BÁO CÁO THU HOẠCH

KẾT QUẢ THỬ VIỆC

 

Họ và tên      : :               : Phạm Hồng Kiên

Ngày sinh      : 14 / 10 / 1978 : 14 / 10 / 1978               : 14 /10 /1978

Quê quán       : Kẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương: Kẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương              : KÎ SÆt- B×nh Giang- H¶i D­¬ng

Chỗ ở hiện nay : 24- Trương Định- Hà Nội.: 24- Trương Định- Hà Nội.              : 24- Tr­¬ng §Þnh- Hµ Néi.

Trình độ       : Kỹ sư     : Kỹ sư                   : Kü s­    

Chuyên ngành   : Điện tử viễn thông: Điện tử viễn thông              : §iÖn tö viÔn th«ng

Thời gian thử việc              : Tõ 24- 3- 2002

Đơn vị thử việc              : Trung tâm Mạng truyền dẫn

  Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT MTD

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc tại Công ty Điện tử Viễn ...

  Đăng bởi: vothanhlong3 Số trang: 34

Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc tại Công ty Điện tử Viễn ...

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 15155
⬇ Lượt tải: 37

download now Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Báo cáo thực tập tổng hợp Tổng công ty Viễn thông Quân đội

  Đăng bởi: nguyenhungsvc Số trang: | Số trang: 50

Báo cáo thực tập tổng hợp Tổng công ty Viễn thông Quân đội

📎 Số trang: | Số trang: 50
👁 Lượt xem: 302
⬇ Lượt tải: 17

download now Báo cáo thực tập tổng hợp Tổng công ty Viễn thông Quân đội

 • Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu điện

  Đăng bởi: duongabc Số trang: | Số trang: 14

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu điện

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 554
⬇ Lượt tải: 18

download now Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu điện

 • Công ty Viễn thông Quân đội - Bộ Quốc Phòng

  Đăng bởi: huyvu3007 Số trang: | Số trang: 28

Công ty Viễn thông Quân đội - Bộ Quốc Phòng

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 467
⬇ Lượt tải: 16

download now Công ty Viễn thông Quân đội - Bộ Quốc Phòng

 • Báo cáo thực tập. Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu ...

  Đăng bởi: thth_ic Số trang: | Số trang: 39

Báo cáo thực tập. Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu ...

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Lượt xem: 599
⬇ Lượt tải: 16

download now Báo cáo thực tập. Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

 • Báo Cáo Tổng Hợp Về Viện Cơ Điện Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau ...

  Đăng bởi: hcmville Số trang: | Số trang: 31

Báo Cáo Tổng Hợp Về Viện Cơ Điện Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 427
⬇ Lượt tải: 16

download now Báo Cáo Tổng Hợp Về Viện Cơ Điện Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau Thu Hoạch

 • Hoàn thiện kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh ...

  Đăng bởi: yaproho Số trang: | Số trang: 85

Hoàn thiện kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 85
👁 Lượt xem: 350
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Đông Đô

 • Thực trạng hoạt động Marketing & hoạt động dịch vụ điện thoại ...

  Đăng bởi: callous_trader Số trang: | Số trang: 3

Thực trạng hoạt động Marketing & hoạt động dịch vụ điện thoại ...

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 244
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng hoạt động Marketing & hoạt động dịch vụ điện thoại đường dài của Công ty Viễn thông Quân đội – VIETTEL

Văn hóa nghệ thuật Âm nhạc học
Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội được Bộ Quốc Phòng giao nhiệm vụ triển khai xây lắp hệ thống đường trục quân sự. Hệ thống đường trục này được sử dụng công nghệ hiện đại SDH, công nghệ ghép bước sóng DWDM, tốc độ cao 2,5 Gb/s. Viettel có thể tự docx Đăng bởi
5 stars - 45638 reviews
Thông tin tài liệu 34 trang Đăng bởi: vothanhlong3 - 04/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thu hoạch kết quả thử việc tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội