Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp: ...

  Đăng bởi indicators
  Số trang: 156

Đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp: ... Đăng bởi indicators

📎 Số trang: 156
👁 Xem: 457
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp: Nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp Sonadezi, Long Thành, Đồng Nai

 • Nâng cao chất lượng nguồn lực cho hoạt động giám sát tín dụng ...

  Đăng bởi indicators
  Số trang: 153

Nâng cao chất lượng nguồn lực cho hoạt động giám sát tín dụng ... Đăng bởi indicators

📎 Số trang: 153
👁 Xem: 151
⬇ Tải: 1

download now Nâng cao chất lượng nguồn lực cho hoạt động giám sát tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex

 • Hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất ...

  Đăng bởi lumberjackvn
  Số trang: 153

Hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất ... Đăng bởi lumberjackvn

📎 Số trang: 153
👁 Xem: 163
⬇ Tải: 4

download now Hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại Ban Thanh thiếu niên của Đài truyền hình Việt Nam

 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi lumberjackvn
  Số trang: 150

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ... Đăng bởi lumberjackvn

📎 Số trang: 150
👁 Xem: 166
⬇ Tải: 14

download now Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các Doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Nghệ An

 • Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin ...

  Đăng bởi aotrang_xq
  Số trang: 150

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin ... Đăng bởi aotrang_xq

📎 Số trang: 150
👁 Xem: 407
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin di động KVI – Công ty Thông tin di động (VMS Mobifone)

 • Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại ...

  Đăng bởi nucuoitrongbaotuyet_1993
  Số trang: 149

Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại ... Đăng bởi nucuoitrongbaotuyet_1993

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 25
⬇ Tải: 2

download now Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh

 • Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại ...

  Đăng bởi xn7ptic
  Số trang: 149

Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại ... Đăng bởi xn7ptic

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 20
⬇ Tải: 11

download now Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh

 • Phát triển thương mại nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Đăng bởi chienphamkt
  Số trang: 149

Phát triển thương mại nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội Đăng bởi chienphamkt

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 184
⬇ Tải: 12

download now Phát triển thương mại nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Ngân hàng ...

  Đăng bởi a_duckts
  Số trang: 149

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Ngân hàng ... Đăng bởi a_duckts

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 165
⬇ Tải: 8

download now Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP Bắc Á

 • Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Tổng ...

  Đăng bởi luntieuthu
  Số trang: 148

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Tổng ... Đăng bởi luntieuthu

📎 Số trang: 148
👁 Xem: 139
⬇ Tải: 5

download now Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC)

 • Giải quyết việc làm cho lao động thanh niên nông thôn ở huyện ...

  Đăng bởi nguyenneduy
  Số trang: 148

Giải quyết việc làm cho lao động thanh niên nông thôn ở huyện ... Đăng bởi nguyenneduy

📎 Số trang: 148
👁 Xem: 369
⬇ Tải: 16

download now Giải quyết việc làm cho lao động thanh niên nông thôn ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An

 • Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ...

  Đăng bởi brandnguyen
  Số trang: 148

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ... Đăng bởi brandnguyen

📎 Số trang: 148
👁 Xem: 178
⬇ Tải: 7

download now Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn các huyện ngoại thành Hà Nội

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất ...

  Đăng bởi nguyenneduy
  Số trang: 148

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất ... Đăng bởi nguyenneduy

📎 Số trang: 148
👁 Xem: 157
⬇ Tải: 10

download now Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất trong quá trình đô thị hóa

 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình đơn vị tự chủ ...

  Đăng bởi ck002006
  Số trang: 146

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình đơn vị tự chủ ... Đăng bởi ck002006

📎 Số trang: 146
👁 Xem: 164
⬇ Tải: 8

download now Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình đơn vị tự chủ tài chính tại Trường Đại học Công đoàn Việt Nam

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT