Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Hoàn thiện quản lý chi ngân sách đối với lĩnh vực Quốc phòng ở ...

  Đăng bởi stotomae
  Số trang: 180

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách đối với lĩnh vực Quốc phòng ở ... Đăng bởi stotomae

📎 Số trang: 180
👁 Xem: 384
⬇ Tải: 20

download now Hoàn thiện quản lý chi ngân sách đối với lĩnh vực Quốc phòng ở Việt nam

 • Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty TNHH phần mềm quản trị ...

  Đăng bởi aotrang_xq
  Số trang: 172

Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty TNHH phần mềm quản trị ... Đăng bởi aotrang_xq

📎 Số trang: 172
👁 Xem: 26
⬇ Tải: 1

download now Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty TNHH phần mềm quản trị doanh nghiệp FPT ERP

 • Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh ...

  Đăng bởi nucuoitrongbaotuyet_1993
  Số trang: 171

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh ... Đăng bởi nucuoitrongbaotuyet_1993

📎 Số trang: 171
👁 Xem: 169
⬇ Tải: 3

download now Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hưng Yên

 • Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu hợp đồng xây dựng tại Công ...

  Đăng bởi haduylam
  Số trang: 170

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu hợp đồng xây dựng tại Công ... Đăng bởi haduylam

📎 Số trang: 170
👁 Xem: 125
⬇ Tải: 12

download now Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 484

 • Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh ...

  Đăng bởi lumberjackvn
  Số trang: 169

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh ... Đăng bởi lumberjackvn

📎 Số trang: 169
👁 Xem: 18
⬇ Tải: 8

download now Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hưng Yên

 • Vận dụng mô hình Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng ...

  Đăng bởi chienphamkt
  Số trang: 168

Vận dụng mô hình Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng ... Đăng bởi chienphamkt

📎 Số trang: 168
👁 Xem: 167
⬇ Tải: 5

download now Vận dụng mô hình Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

 • Dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

  Đăng bởi stotomae
  Số trang: 167

Dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam Đăng bởi stotomae

📎 Số trang: 167
👁 Xem: 193
⬇ Tải: 6

download now Dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình ngoài công lập ...

  Đăng bởi luntieuthu
  Số trang: 161

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình ngoài công lập ... Đăng bởi luntieuthu

📎 Số trang: 161
👁 Xem: 118
⬇ Tải: 1

download now Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình ngoài công lập tại Trường Đại học Chu Văn An

 • Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây ...

  Đăng bởi brandnguyen
  Số trang: 161

Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây ... Đăng bởi brandnguyen

📎 Số trang: 161
👁 Xem: 221
⬇ Tải: 8

download now Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4

 • Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Kho ...

  Đăng bởi brandnguyen
  Số trang: 159

Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Kho ... Đăng bởi brandnguyen

📎 Số trang: 159
👁 Xem: 207
⬇ Tải: 7

download now Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Kho bạc Nhà nước Hà Nội

 • Hiện trạng khung pháp lý về Báo cáo tài chính ở việt nam và thực ...

  Đăng bởi lethanhtamsdl
  Số trang: 159

Hiện trạng khung pháp lý về Báo cáo tài chính ở việt nam và thực ... Đăng bởi lethanhtamsdl

📎 Số trang: 159
👁 Xem: 121
⬇ Tải: 2

download now Hiện trạng khung pháp lý về Báo cáo tài chính ở việt nam và thực trạng về báo cáo tài chính hợp nhất tại Tập đoàn Kinh tế Hoàng Hà

 • XHH du lịch trong nền kinh tế thị trường Việt Nam, lấy ví dụ ở ...

  Đăng bởi anh2neta
  Số trang: 158

XHH du lịch trong nền kinh tế thị trường Việt Nam, lấy ví dụ ở ... Đăng bởi anh2neta

📎 Số trang: 158
👁 Xem: 163
⬇ Tải: 2

download now XHH du lịch trong nền kinh tế thị trường Việt Nam, lấy ví dụ ở tỉnh Ninh Bình

 • Giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ internet banking tại ...

  Đăng bởi lumberjackvn
  Số trang: 158

Giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ internet banking tại ... Đăng bởi lumberjackvn

📎 Số trang: 158
👁 Xem: 283
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ internet banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

 • Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại ...

  Đăng bởi xn7ptic
  Số trang: 158

Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại ... Đăng bởi xn7ptic

📎 Số trang: 158
👁 Xem: 489
⬇ Tải: 20

download now Truyền thông marketing trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT