Ứng dụng cntt trong công tác văn thư tại công ty cổ phần cntt sông đà

Loại file: pdf, docx | Số trang: 47 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 701 Kb | Thành viên upload: thientelecom

A - Phần mở đầu: 2

I. Lý do chọn đề tài. 2

II. Mục đích nghiên cứu. 3

III. Phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4

IV. Tài liệu tham khao. 5

B – Phần nội dung: 7

Chương I Khái quát về Công ty cổ phần CNTT Sông Đà và tình hình 7

công tác văn thư tại Công ty.

1. Quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 7

tổ chức của Công ty cổ phần CNTT Sông Đà.

2. Công tác văn thư tại Công ty cổ phần CNTT Sông Đà. 12

3. Sự cần thiết phải ứng dụng CNTT trong công tác văn thư. 14

Chương II Triển khai ứng dụng CNTT trong công tác văn thư tại 17

Công ty cổ phần CNTT Sông Đà.

1. Quy trình ứng dụng CNTT vào công tác văn thư. 17

2. Ứng dụng CNTT trong công tác văn thư tại Công ty cổ phần CNTT 21

Sông Đà với chương trình: “Quản lý văn phòng”.

3. Ứng dụng CNTT trong công tác soạn thảo văn bản. 28

4. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản đi - đến. 29

5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình ứng dụng CNTT 42

trong công tác văn thư tại Công ty.

6. Hiệu quả của chương trình ứng dụng CNT

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 701 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Ứng dụng cntt trong công tác văn thư tại công ty cổ phần cntt sông đà
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
Ứng dụng cntt trong công tác văn thư tại công ty cổ phần cntt sông đà A - Phần mở đầu: 2 I. Lý do chọn đề tài. 2 II. Mục đích nghiên cứu. 3 III. Phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4 IV. Tài liệu tham khao. 5 B – Phần nội dung: 7 Chương I Khái quát về Công ty cổ phần CNTT Sông Đà và tình hình 7 công tác văn zip Đăng bởi
5 stars - 294265 reviews
Thông tin tài liệu 47 trang Đăng bởi: thientelecom - 14/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ứng dụng cntt trong công tác văn thư tại công ty cổ phần cntt sông đà