Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 99 Kb | Thành viên upload: stockdaily66

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

- Tính thiết thực cấp bách của việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hiện nay.

- Việc kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác quản lý hồ sơ trong các đơn vị cơ quan nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng.

- Quản lý tốt việc sử dụng các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị nhằm ổn định hơn công tác quản lý hành chính nhà nước.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

1. Mô tả tình huống:

- Do trình độ hiểu biết về chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước còn hạn chế.

- Do nhu cầu lợi ích của cá nhân. Lợi dụng những kẽ hở trong công tác tuyển sinh, Đào tạo bồi dưỡng.

2. Xác định mục đích, mục tiêu xử lý tình huống:

- Căn cứ vào các các văn bản hướng dẫn về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức của chính phủ.

- Mục tiêu xử lý và tìm ra nguyên nhân, biện phap và cách khắc phục.

3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả:

- Nguyên nhân chủ qua

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 99 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ I. ĐẶT VẤN ĐỀ: - Tính thiết thực cấp bách của việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hiện nay. - Việc kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác quản lý hồ sơ trong các đơn vị cơ quan nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng. - Quản lý tốt doc Đăng bởi
5 stars - 251311 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: stockdaily66 - 05/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ