Tập quán cố đất ở Đồng bằng sông Cửu Long Lý luận và thực tiễn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 1 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 33 Kb | Thành viên upload: hoanghieuuce

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẬP QUÁN CỐ ĐẤT . 4

1.1. Khái niệm tập quán cố đất . 4

1.2. Cố đất – một biện pháp bảo đảm nghĩa vụ đối vật 7

1.3. Đặc điểm của giao dịch cố đất 8

1.4. Điều chỉnh cố đất trong điều kiện chưa có luật định . 13

1.4.1. Giao dịch cố đất không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội 13

1.4.2. Điều chỉnh giao dịch cố đất bằng cách áp dụng tương tự

pháp luật . 15

CHƯƠNG 2. ÁP DỤNG NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG CỐ ĐẤT 17

2.1. Giao kết hợp đồng cố đất . 17

2.1.1. Điều kiện về hình thức . 18

2.1.2. Điều kiện về nội dung 20

2.1.2.1. Năng lực của các bên trong hợp đồng cố đất . 20

2.1.2.2. Đối tượng của hợp

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Tập quán cố đất ở Đồng bằng sông Cửu Long Lý luận và thực tiễn MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẬP QUÁN CỐ ĐẤT . 4 1.1. Khái niệm tập quán cố đất . 4 1.2. Cố đất – một biện pháp bảo đảm nghĩa vụ đối vật 7 1.3. Đặc điểm của giao dịch cố đất 8 1.4. Điều chỉnh cố đất trong điều kiện zip Đăng bởi
5 stars - 247346 reviews
Thông tin tài liệu 1 trang Đăng bởi: hoanghieuuce - 24/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tập quán cố đất ở Đồng bằng sông Cửu Long Lý luận và thực tiễn