Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 321 Kb | Thành viên upload: doanthanhxuan0376

[FONT=times new roman]MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài [FONT=times new roman] Trong số các trẻ khuyết tật theo học hình thức giáo dục hoà nhập thì trẻ CPTTT chiếm số lượng đông nhất và đây cũng là nhóm trẻ gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu của Viện chiến lược và chương trình giáo dục năm 2005 thì có đến 40% trong tổng số trẻ CPTTT có những hành vi bất thường( HVBT). HVBT của trẻ CPTTT không những ảnh hưởng tới hiệu quả học tập, hiệu quả giáo dục đối với chính bản thân trẻ CPTTT mà còn ảnh hưởng tới các học sinh bình thường khác trong lớp học và ảnh hưởng đến tiến trình lên lớp, hiệu quả giảng dạy của giáo viên.

[FONT=times new roman] Mặt khác, giáo dục hoà nhập luôn coi trọng sự cân đối giữa kiến thức và kỹ năng. Mục tiêu của giáo dục hoà nhập hướng đến không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn là hình thành được kỹ năng, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ CPTTT nói riêng, giảm thiểu đến mức thấp nhất những khó khăn do khuyết tật gây ra để trẻ khuyết tật có thể vươn tới cuộc sống bình thường và hoà nhập được với cộng đồng.

[FONT=times new roman] Từ những lí do trên chúng tôi nhận thấy rằng việc định hướng các biện ph

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất ...

  Đăng bởi: doanthanhxuan0376 Số trang: 19

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất ...

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 196
⬇ Lượt tải: 16

download now Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất ...

  Đăng bởi: khoaito_73 Số trang: | Số trang: 82

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất ...

📎 Số trang: | Số trang: 82
👁 Lượt xem: 213
⬇ Lượt tải: 16

download now Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất ...

  Đăng bởi: sao_bang_i2k Số trang: | Số trang: 29

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 257
⬇ Lượt tải: 16

download now Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

 • Sử dụng phương pháp trò chơi để hình thành và phát triển kĩ năng ...

  Đăng bởi: anhdtp Số trang: | Số trang: 92

Sử dụng phương pháp trò chơi để hình thành và phát triển kĩ năng ...

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Lượt xem: 225
⬇ Lượt tải: 17

download now Sử dụng phương pháp trò chơi để hình thành và phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ học hòa nhập tại trường tiểu học Hải Vân thành phố Đà Nẵng

 • Thực trạng kỹ năng viết chính tả của học sinh Chậm phát triển ...

  Đăng bởi: kaka_cang Số trang: | Số trang: 104

Thực trạng kỹ năng viết chính tả của học sinh Chậm phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 104
👁 Lượt xem: 306
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng kỹ năng viết chính tả của học sinh Chậm phát triển trí tuệ học hòa nhập tại Trường Tiểu học Hải Vân trên địa bàn Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

 • Điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán cho học sinh Chậm phát ...

  Đăng bởi: tinh_tiet_thao Số trang: | Số trang: 88

Điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán cho học sinh Chậm phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 88
👁 Lượt xem: 262
⬇ Lượt tải: 16

download now Điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán cho học sinh Chậm phát triển trí tuệ học hòa nhập lớp 1 ở các trường Tiểu học trên địa bàn Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

 • Thực trạng kĩ năng đọc tiếng việt của học sinh chậm phát triển ...

  Đăng bởi: phuonghuunghi2 Số trang: | Số trang: 6

Thực trạng kĩ năng đọc tiếng việt của học sinh chậm phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 218
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng kĩ năng đọc tiếng việt của học sinh chậm phát triển trí tuệ học hòa nhập tại các trường tiểu học trên địa bàn quận liên chiểu thành phố đà nẵng

 • Biện pháp hình thành HVTƯ cho trẻ CPTTT học hòa nhập ở các ...

  Đăng bởi: palong75 Số trang: | Số trang: 91

Biện pháp hình thành HVTƯ cho trẻ CPTTT học hòa nhập ở các ...

📎 Số trang: | Số trang: 91
👁 Lượt xem: 218
⬇ Lượt tải: 16

download now Biện pháp hình thành HVTƯ cho trẻ CPTTT học hòa nhập ở các trường Tiểu học trên địa bàn Quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng

Tổng hợp
Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng [FONT=times new roman] MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài [FONT=times new roman] Trong số các trẻ khuyết tật theo học hình thức giáo dục hoà nhập thì trẻ CPTTT chiếm số lượng đông nhất và đây cũng là nhóm trẻ gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu của Viện pdf Đăng bởi
5 stars - 219531 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: doanthanhxuan0376 - 17/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng