Quy luật Cung cầu

Loại file: pdf, docx | Số trang: 6 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 36 Kb | Thành viên upload: nhacai888

Tiểu luận dài 6 trang:

CUNG VÀ CẦU

I. CUNG VÀ CẦU: Nghiên cứu nội dung của cung và cầu. Sự thay đổi cung cầu; quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường và sự thay đổi giá cả trên thị trường làm thay đổi quan hệ cung cầu và lợi nhuận.

1. Cầu là số lượng hàng hoá hạy dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.

- Cầu khác với nhu cầu. Nhu cầu là những mong muốn và nguyện vọng có hạn của con người.

- Lượng cầu là hàng hoá hoặc dịch vụ mà người mua sẵn sàng hoặc có khả năng mua ở mức giá đã cho trong một thời gian nhất định.

1.1. Cầu cá nhân:Nghiên cứu hành vi của từng cá nhân riêng lẻ.

1.2. Cầu thị trường: Giá và lượng cầu có mối quan hệ tỷ lệ nghịch khi giá của hàng hoá hoặc dịch vụ giảm thì lượng câù tăng lên:

Ví dụ: Khi giá thịt đắt lên người tiêu dùng sẽ mua ít đi hoặc mua những mặt hàng khác như trứng, cá, đậu . để thay thế. Do vậy, giá cao hơn sẽ dẫn đến lượng cầu giảm, Đó là vì mỗi hàng hoá có thể được thay thế bởi hàng hoá khác.

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu:

2.1. Chính sách giá: Khi giá tăng thì cầu giảm.

2.2. Thu th

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 36 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Quy luật Cung cầu
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
Quy luật Cung cầu Tiểu luận dài 6 trang: CUNG VÀ CẦU I. CUNG VÀ CẦU: Nghiên cứu nội dung của cung và cầu. Sự thay đổi cung cầu; quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường và sự thay đổi giá cả trên thị trường làm thay đổi quan hệ cung cầu và lợi nhuận. 1. Cầu doc Đăng bởi
5 stars - 233081 reviews
Thông tin tài liệu 6 trang Đăng bởi: nhacai888 - 13/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quy luật Cung cầu