Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web

Loại file: pdf, docx | Số trang: 242 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 5,980 Kb | Thành viên upload: quoctritiengiang

MỤC LỤC

Chương 1 GIỚI THIỆU SEMANTIC WEB . 5

1.1 World Wide Web và những hạn chế của nó . 5

1.2 Sự ra đời của Semantic Web . 6

1.2.1 Semantic Web là gì? 7

1.2.2 Semantic Web mang lại những gì? 9

1.2.3 Kiến trúc Semantic Web 11

1.3 Hoạt động của W3C về Semantic Web . 21

1.3.1 Nhóm quan tâm đến Semantic Web (Semantic Web Interest) . 21

1.3.2 Nhóm hoạt động và phát triển Semantic (Web Semantic Web Best

Practices and Deployment Working ) . 21

1.3.3 Nhóm hoạt động truy xuất dữ liệu(Data Access Working) 22

1.3.4 Nhóm RDF Core 22

1.3.5 Nhóm WebOnt . 22

Chương 2 CÁC NGÔN NGỮ SEMANTIC WEB . 23

2.1 XML (eXtensible Markup Language) – Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 23

2.2 DTDs và XML Schema

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web

  Đăng bởi: quoctritiengiang Số trang: 242

Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web

📎 Số trang: 242
👁 Lượt xem: 565
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với Semantic Web

  Đăng bởi: hoatcdn Số trang: | Số trang: 189

Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với Semantic Web

📎 Số trang: | Số trang: 189
👁 Lượt xem: 24
⬇ Lượt tải: 13

download now Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với Semantic Web

 • Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với Semantic Web 1

  Đăng bởi: doi_em_ve_ben_anh_89 Số trang: | Số trang: 100

Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với Semantic Web 1

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 22
⬇ Lượt tải: 11

download now Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với Semantic Web 1

 • Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng ...

  Đăng bởi: vtkienqn Số trang: | Số trang: 183

Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng ...

📎 Số trang: | Số trang: 183
👁 Lượt xem: 438
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng GIS và xây dựng ứng dụng minh họa khai thác dịch vụ

 • Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thuật Phát triển ứng dụng trên môi ...

  Đăng bởi: boylangthang985 Số trang: | Số trang: 190

Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thuật Phát triển ứng dụng trên môi ...

📎 Số trang: | Số trang: 190
👁 Lượt xem: 392
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thuật Phát triển ứng dụng trên môi trường Symbian OS

 • Tìm hiểu joomla và ứng dụng xây dựng website thương mại điện tử

  Đăng bởi: Hongphuong89oto Số trang: | Số trang: 111

Tìm hiểu joomla và ứng dụng xây dựng website thương mại điện tử

📎 Số trang: | Số trang: 111
👁 Lượt xem: 612
⬇ Lượt tải: 17

download now Tìm hiểu joomla và ứng dụng xây dựng website thương mại điện tử

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người dùng user profile và ...

  Đăng bởi: vutuan_hic Số trang: | Số trang: 73

Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người dùng user profile và ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 411
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người dùng user profile và ứng dụng

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người dùng user profile và ...

  Đăng bởi: nhoccon8xn Số trang: | Số trang: 1

Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người dùng user profile và ...

📎 Số trang: | Số trang: 1
👁 Lượt xem: 410
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người dùng user profile và ứng dụng

Tổng hợp
Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU SEMANTIC WEB . 5 1.1 World Wide Web và những hạn chế của nó . 5 1.2 Sự ra đời của Semantic Web . 6 1.2.1 Semantic Web là gì? 7 1.2.2 Semantic Web mang lại những gì? 9 1.2.3 Kiến trúc Semantic Web 11 1.3 Hoạt động của W3C pdf Đăng bởi
5 stars - 215732 reviews
Thông tin tài liệu 242 trang Đăng bởi: quoctritiengiang - 23/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web