Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web

Loại file: pdf, docx | Số trang: 242 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 5,980 Kb | Thành viên upload: quoctritiengiang

MỤC LỤC

Chương 1 GIỚI THIỆU SEMANTIC WEB . 5

1.1 World Wide Web và những hạn chế của nó . 5

1.2 Sự ra đời của Semantic Web . 6

1.2.1 Semantic Web là gì? 7

1.2.2 Semantic Web mang lại những gì? 9

1.2.3 Kiến trúc Semantic Web 11

1.3 Hoạt động của W3C về Semantic Web . 21

1.3.1 Nhóm quan tâm đến Semantic Web (Semantic Web Interest) . 21

1.3.2 Nhóm hoạt động và phát triển Semantic (Web Semantic Web Best

Practices and Deployment Working ) . 21

1.3.3 Nhóm hoạt động truy xuất dữ liệu(Data Access Working) 22

1.3.4 Nhóm RDF Core 22

1.3.5 Nhóm WebOnt . 22

Chương 2 CÁC NGÔN NGỮ SEMANTIC WEB . 23

2.1 XML (eXtensible Markup Language) – Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 23

2.2 DTDs và XML Schema

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU SEMANTIC WEB . 5 1.1 World Wide Web và những hạn chế của nó . 5 1.2 Sự ra đời của Semantic Web . 6 1.2.1 Semantic Web là gì? 7 1.2.2 Semantic Web mang lại những gì? 9 1.2.3 Kiến trúc Semantic Web 11 1.3 Hoạt động của W3C pdf Đăng bởi
5 stars - 215732 reviews
Thông tin tài liệu 242 trang Đăng bởi: quoctritiengiang - 23/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantic web