NapoleonBonaparte Cuộc đời Sự nghiệp

Định dạng: rar | Số trang: 1520 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: vananh_pvs

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Chương I
Thời ni�n thiếu của Napoleon Bonaparte
Ng�y 15 th�ng 8 năm 1769, tại th�nh phố A-giắc-xi-n� thuộc đảo Co�c, L�-ti-ti-a B�-na-p�c, 19 tuổi, vợ một người qu� tộc địa phương l�m nghề luật sư, đang đi ngo�i phố bỗng thấy đau đẻ, vội rảo bước về nh� th� sinh được một đứa con trai. L�c bấy giờ, quanh L�-ti-ti-a kh�ng c� ai n�n đứa b� đ� bị đẻ rơi. Thế l� gia đ�nh của S�c B�-na-p�c, một luật sư ngh�o ở th�nh phố A-giắc-xi-�, th�m một người. S�c B�-na-p�c quyết định cho con m�nh hấp thụ nền gi�o dục Ph�p chứ kh�ng phải nền gi�o dục Co�c. Khi đứa b� lớn l�n, gia đ�nh đ�ng người ấy kh�ng c� đủ tiền cho con ăn học, S�c B�-na-p�c đ� xin được học bổng cho con v�o theo học ở một trường v� bị Ph�p..
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
NapoleonBonaparte Cuộc đời Sự nghiệp Chương I Thời ni�n thiếu của Napoleon Bonaparte Ng�y 15 th�ng 8 năm 1769, tại th�nh phố A-giắc-xi-n� thuộc đảo Co�c, L�-ti-ti-a B�-na-p�c, 19 tuổi, vợ một người qu� tộc địa phương l�m nghề luật sư, đang đi ngo�i phố bỗng thấy đau đẻ, vội rảo bước về zip Đăng bởi
5 stars - 197134 reviews
Thông tin tài liệu 1520 trang Đăng bởi: vananh_pvs - 17/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: NapoleonBonaparte Cuộc đời Sự nghiệp