Luân Văn luật tư pháp Nuôi con nuôi thực tế ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành

Loại file: pdf, docx | Số trang: 3 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 50 Kb | Thành viên upload: bkjscco

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Đối tượng nghiên cứu . 2

3. Phạm vi nghiên cứu . 2

4. Mục tiêu nghiên cứu . 3

5. Phương pháp nghiên cứu 3

6. Kết cấu đề tài 3

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NUÔI CON NUÔI VÀ CON NUÔI THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

1.1 Khái niệm chung 4

1.1.1 Khái niệm nuôi con nuôi 4

1.1.2 Khái niệm con nuôi thực tế . 5

1.1.3 Đặc điểm của quan hệ nuôi con nuôi thực tế . 5

1.2 Bản chất của quan hệ nuôi con nuôi thực tế . 6

1.3 Nguyên nhân, ý nghĩa của việc nuôi con nuôi thực t

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Luân Văn luật tư pháp Nuôi con nuôi thực tế ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Đối tượng nghiên cứu . 2 3. Phạm vi nghiên cứu . 2 4. Mục tiêu nghiên cứu . 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Kết cấu đề tài 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NUÔI CON NUÔI VÀ CON NUÔI THỰC zip Đăng bởi
5 stars - 247345 reviews
Thông tin tài liệu 3 trang Đăng bởi: bkjscco - 16/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/09/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Luân Văn luật tư pháp Nuôi con nuôi thực tế ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành