Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 29 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 203 Kb | Thành viên upload: huytq

A. LỜI NÓI ĐẦU

B. NỘI DUNG

Chương 1: MỘT SỐ VÁN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1 Chi ngân sách nhà nước và quản lý chi ngân sách nhà nước

1.1.1 Chi ngân sách nhà nước

1.1.2 Quản lý chi ngân sách nhà nước

1.2 Kiểm soát chi ngân sách nhà nước

1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi ngân sách nhà nước

1.2.2 Sự cần thiết phải kiểm soát chi ngân sách nhà nước

1.2.3 Yêu cầu đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước

1.3 Kho bạc Nhà nước và nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước

1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của kho bạc nhà nước

1.3.2 Nội dung và đặc điểm kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác kiểm soát chi trong Kho bạc nhà nước

1.3.4 Vai trò của Kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY

2.1 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên

- Sơ lược về luật NSNN và các văn bản điều chỉnh:

- Thực trạng của kiểm soát chi trong thời gian gần đây

2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện nay A. LỜI NÓI ĐẦU B. NỘI DUNG Chương 1: MỘT SỐ VÁN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Chi ngân sách nhà nước và quản lý chi ngân sách nhà nước 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 1.1.2 Quản lý chi ngân sách nhà nước 1.2 Kiểm soát chi ngân sách doc Đăng bởi
5 stars - 247285 reviews
Thông tin tài liệu 29 trang Đăng bởi: huytq - 23/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện nay