Internship report 2 Báo cáo thực tập bằng tiếng anh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 78 Kb | Thành viên upload: newkid0088

The internship timetable at: “Giving It Back To Kids” Organizations.

From January 10th 2010 to March 5th 2010

I would report my job and the problems of acquisition by myself as follows:

I. Introduce about “Giving It Back To Kids”.

II. Job description.

III. The personal experience acquired through the trainee.

IV. Some of creative ideas about my experience.

In our country, translators and interpreters by profession are increasingly valued in the context of integration with the world. Vietnam has become an official member of WTO, the need for translators and interpreters of languages, especially English continue to increasing. Translators and interpreters become an important bridge about language and culture.

As principle, after completing all the subjects of Department, each 4th year student will have a graduation practice program. Graduation practice round is considered one of the mandatory test for senior students. The contents of the internship program are aimed to train for students the capable of independent in thought and work. The goal of this internship program is to help us to apply the knowl

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Internship report 2 Báo cáo thực tập bằng tiếng anh

  Đăng bởi: newkid0088 Số trang: 9

Internship report 2 Báo cáo thực tập bằng tiếng anh

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1118
⬇ Lượt tải: 26

download now Internship report 2 Báo cáo thực tập bằng tiếng anh

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Báo cáo thực tập bằng Tiếng Anh INTERNSHIP REPORT

  Đăng bởi: lavanthon Số trang: | Số trang: 18

Báo cáo thực tập bằng Tiếng Anh INTERNSHIP REPORT

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 21398
⬇ Lượt tải: 120

download now Báo cáo thực tập bằng Tiếng Anh INTERNSHIP REPORT

 • Qualities Of Leader Báo cáo thực tập bằng Tiếng Anh

  Đăng bởi: tranngocvbf Số trang: | Số trang: 5

Qualities Of Leader Báo cáo thực tập bằng Tiếng Anh

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 411
⬇ Lượt tải: 17

download now Qualities Of Leader Báo cáo thực tập bằng Tiếng Anh

 • English INTERNSHIP REPORT

  Đăng bởi: hungptsc Số trang: | Số trang: 9

English INTERNSHIP REPORT

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1383
⬇ Lượt tải: 20

download now English INTERNSHIP REPORT

 • Báo cáo thực tập tại Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố ...

  Đăng bởi: sonpn10 Số trang: | Số trang: 24

Báo cáo thực tập tại Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 307
⬇ Lượt tải: 16

download now Báo cáo thực tập tại Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

 • Báo cáo thực tập Tại Nhà máy sản xuất ô tô 3 2

  Đăng bởi: sinhtinhluc Số trang: | Số trang: 29

Báo cáo thực tập Tại Nhà máy sản xuất ô tô 3 2

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 304
⬇ Lượt tải: 16

download now Báo cáo thực tập Tại Nhà máy sản xuất ô tô 3 2

 • Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Đề Tài Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại ...

  Đăng bởi: nhanphan8x Số trang: | Số trang: 59

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Đề Tài Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Lượt xem: 523
⬇ Lượt tải: 18

download now Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Đề Tài Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty TNHH ĐNH

 • Báo cáo thực tập nhận thức

  Đăng bởi: akira_tran1975 Số trang: | Số trang: 19

Báo cáo thực tập nhận thức

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 348
⬇ Lượt tải: 16

download now Báo cáo thực tập nhận thức

Tổng hợp
Internship report 2 Báo cáo thực tập bằng tiếng anh The internship timetable at: “ Giving It Back To Kids” Organizations . From January 10th 2010 to March 5th 2010 I would report my job and the problems of acquisition by myself as follows: I. Introduce about “ Giving It Back To Kids” . II. Job doc Đăng bởi
5 stars - 229924 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: newkid0088 - 05/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Internship report 2 Báo cáo thực tập bằng tiếng anh