Hậu Thủy Hử Phần 1

Định dạng: rar | Số trang: 945 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: lehadiepnong

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Đang n�i chuyện h�m ấy ở nh� Vũ Học, S�i Kinh sai người hầu hỏi t�n vi�n quan ngồi nh�n trần nh� kh�ng chịu nghe giảng binh ph�p l� ai,mới biết người đ� l� La Tiễn, qu� qu�n ở Đạt Ch�u quận V�n Nam, hiện giữ chức Vũ Học dụ. S�i Kinh giận t�m người, định qu�t th�o th� nghe b�o c� xa gi� thi�n tử đến. S�i Kinh đ�nh bỏ qua chyện ấy, dẫn b�ch quan ra ngh�nh đ�n. Thi�n tử bước xuống, c�c quan đều m�a lạy tung h�. Đạo qu�n ho�ng đế vừa giảng v� xong; quan Vũ Học dụ La Tiễn kh�ng chờ S�i kinh l�n tiếng, b� bước l�n phủ phục t�u rằng:.
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
Hậu Thủy Hử Phần 1 Đang n�i chuyện h�m ấy ở nh� Vũ Học, S�i Kinh sai người hầu hỏi t�n vi�n quan ngồi nh�n trần nh� kh�ng chịu nghe giảng binh ph�p l� ai,mới biết người đ� l� La Tiễn, qu� qu�n ở Đạt Ch�u quận V�n Nam, hiện giữ chức Vũ Học dụ. S�i Kinh giận t�m người, zip Đăng bởi
5 stars - 197533 reviews
Thông tin tài liệu 945 trang Đăng bởi: lehadiepnong - 14/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hậu Thủy Hử Phần 1