Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy

Định dạng: rar | Số trang: 1004 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: sonhv

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
“Harry Potter sẽ nổi tiếng - như một huyền thoại. T�i sẽ kh�ng ngạc nhi�n nếu sau n�y người ta gọi ng�y h�m nay l� ng�y Harry Potter: sẽ c� s�ch viết về Harry. Mọi đứa trẻ trong thế giới ch�ng ta rồi sẽ biết đến t�n n�!”. Lời ti�n đo�n của b� gi�o sư ph� thủy McGonagall về số phận đứa b� mồ c�i khi mới một tuổi ấy, nay đ� ho�n to�n trở th�nh sự thật: H�ng triệu trẻ em tr�n thế giới đọc Harry Potter, lập nh�m bạn Harry Potter, mở trang web Harry Potter. Ba năm nay Harry Potter đ� thực sự c�ng sống, c�ng học, c�ng chơi, c�ng chia sẻ kinh ngiệm v� c�ng lớn l�n với h�ng triệu trẻ em thế giới..
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy “Harry Potter sẽ nổi tiếng - như một huyền thoại. T�i sẽ kh�ng ngạc nhi�n nếu sau n�y người ta gọi ng�y h�m nay l� ng�y Harry Potter: sẽ c� s�ch viết về Harry. Mọi đứa trẻ trong thế giới ch�ng ta rồi sẽ biết đến t�n n�!”. Lời ti�n đo�n zip Đăng bởi
5 stars - 197531 reviews
Thông tin tài liệu 1004 trang Đăng bởi: sonhv - 22/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy