Harry potter Tập1

Định dạng: rar | Số trang: 1137 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: thisydom

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Đ� gần nửa đ�m, v� Thủ tướng đang ở một m�nh trong ph�ng, đọc một bản th�ng c�o d�i. Ch�ng trượt qua �c �ng, kh�ng để lại một ch�t � nghĩa n�o, d� l� nhỏ nhất. �ng đang chờ c� điện thoại của Tổng thống một đất nước xa x�i. Vừa tự hỏi bao giờ t�n khỉ gi� đ� mới gọi điện, vừa cố dập tắt những k� ức kh�ng dễ chịu về một tuần l�m việc d�i, mệt mỏi, đầy kh� khăn, trong đầu của �ng kh�ng c�n chỗ cho những việc kh�c. C�ng cố tập trung v�o tờ giấy trước mặt, khu�n mặt hả h� của những đối thủ ch�nh trị c�ng hiện ra r� hơn truước mặt Thủ tướng..
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
Harry potter Tập1 Đ� gần nửa đ�m, v� Thủ tướng đang ở một m�nh trong ph�ng, đọc một bản th�ng c�o d�i. Ch�ng trượt qua �c �ng, kh�ng để lại một ch�t � nghĩa n�o, d� l� nhỏ nhất. �ng đang chờ c� điện thoại của Tổng thống một đất nước xa x�i. Vừa tự hỏi bao giờ t�n khỉ zip Đăng bởi
5 stars - 197527 reviews
Thông tin tài liệu 1137 trang Đăng bởi: thisydom - 26/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Harry potter Tập1