Định hướng chiến lược marketing của công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010

Loại file: pdf, docx | Số trang: 63 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 428 Kb | Thành viên upload: jjcandy

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU ------------------------------------------------------------------------------------ 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING ---------------- 3

1.1. Định nghĩa chiến lược

3

1.2. Một số quan điểm marketing

3

1.3. Chiến lược marketing

4

1.3.1 Chiến lược sản phẩm 4

a. Chiến lược chủng loại4

b. Chiến lược hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản

phẩm 4

c. Chiến lược đổi mới chủng loại .5

1.3.2 Chiến lược marketing hỗn hợp .5

a. Chiến lược maketing cho sản phẩm 5

b. Chiến lược maketing cho giá sản phẩm 5

c. Chiến lược maketing trong phân phối 6

d. Chiến lược khuyến

mãi 6

1.3.3 Chiến lược tiếp thị cạnh tranh 7

a. Chiến lược phòng thủ

------------------------------------------------------------------

7

b. Chiến lược tấn công ------------------------------------------7

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA CÔNG TY LOTTERIA VIỆT NAM -------------------------------

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 428 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Định hướng chiến lược marketing của công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tổng hợp
Định hướng chiến lược marketing của công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU ------------------------------------------------------------------------------------ 1 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING ----- ----------- 3 1.1. Định nghĩa chiến lược 3 1.2. Một số quan điểm marketing 3 1.3. pdf Đăng bởi
5 stars - 245958 reviews
Thông tin tài liệu 63 trang Đăng bởi: jjcandy - 11/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Định hướng chiến lược marketing của công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010