Comprehensive Chess Course From Beginner to Tournament Player in 12 Lessons Volume II

Định dạng: rar | Số trang: 896 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 6,331 Kb | Thành viên upload: dangdinhtuvn

Comprehensive Chess Course From Beginner to Tournament Player in 12 Lessons (Volume II)
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Comprehensive Chess Course From Beginner to Tournament Player in 12 Lessons Volume II Comprehensive Chess Course From Beginner to Tournament Player in 12 Lessons (Volume II) zip Đăng bởi
5 stars - 197236 reviews
Thông tin tài liệu 896 trang Đăng bởi: dangdinhtuvn - 07/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Comprehensive Chess Course From Beginner to Tournament Player in 12 Lessons Volume II