CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó

Loại file: pdf, docx | Số trang: 20 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 123 Kb | Thành viên upload: dungnv86

A. Mở đầu

Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân (CNH-HĐH) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH – HĐH nền kinh tế quốc dân là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm tăng trưởng nhanh ổn định, nước ta phải xác định rõ cơ cấu kinh tế hợp lý, trang thiết bị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế. Mặt khác, nước ta là nước đang phát triển vì vậy quá trình ấy gắn liền với quá trình công nghiệp hoá để từ đó hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên CNH – HĐH cũng gặp không ít nhưng khó khăn và thách thức.

Việc xây dựng đúng đắn những quan điểm CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay có vị trí rất quan trọng đối với quá trình CNH-HĐH. Bởi xây dựng đầy đủ các quan điểm CNH-HĐH sẽ là cơ sở đúng đắn cho việc định hướng, định lượng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung và các bước đi của CNH-HĐH phù hợp với bối cảnh xã hội chủ nghĩa ở nướ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp ...

  Đăng bởi: dungnv86 Số trang: 20

CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp ...

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 595
⬇ Lượt tải: 16

download now CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mối liên hệ giữa CNH HĐH Nông nghiệp và nông thôn và CNH HĐH nền ...

  Đăng bởi: danghanh0932 Số trang: | Số trang: 25

Mối liên hệ giữa CNH HĐH Nông nghiệp và nông thôn và CNH HĐH nền ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 270
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối liên hệ giữa CNH HĐH Nông nghiệp và nông thôn và CNH HĐH nền kinh tế ở Việt Nam

 • Thực trạng và giải pháp để tiến hanàh CNH HĐH nông nghiệp nông ...

  Đăng bởi: gatrongbu Số trang: | Số trang: 28

Thực trạng và giải pháp để tiến hanàh CNH HĐH nông nghiệp nông ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 224
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp để tiến hanàh CNH HĐH nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam

 • Thực trạng và giải pháp về vai trò của nhà nước đối với CNH HĐH ...

  Đăng bởi: kid_longthan Số trang: | Số trang: 24

Thực trạng và giải pháp về vai trò của nhà nước đối với CNH HĐH ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 191
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp về vai trò của nhà nước đối với CNH HĐH ở Việt Nam

 • Thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự ...

  Đăng bởi: dakido131 Số trang: | Số trang: 14

Thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 158
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

 • Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quá tải dân số ở đô thị

  Đăng bởi: minhtrangtmt Số trang: | Số trang: 21

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quá tải dân số ở đô thị

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 533
⬇ Lượt tải: 18

download now Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quá tải dân số ở đô thị

 • Cơ sở lý luận thực tiễn và hệ thống giải pháp để tiến hành CNH ...

  Đăng bởi: warNpeace68 Số trang: | Số trang: 26

Cơ sở lý luận thực tiễn và hệ thống giải pháp để tiến hành CNH ...

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 246
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ sở lý luận thực tiễn và hệ thống giải pháp để tiến hành CNH HĐH ở Việt Nam

 • Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tiêu thụ nông sản ở Việt nam

  Đăng bởi: cduc62 Số trang: | Số trang: 29

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tiêu thụ nông sản ở Việt nam

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 265
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tiêu thụ nông sản ở Việt nam

Tổng hợp
CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó A. Mở đầu Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân (CNH-HĐH) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH – HĐH nền kinh tế quốc dân là “Quyết tâm thực hiện cách mạng zip Đăng bởi
5 stars - 278993 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: dungnv86 - 26/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó