CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó

Loại file: pdf, docx | Số trang: 20 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 123 Kb | Thành viên upload: dungnv86

A. Mở đầu

Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân (CNH-HĐH) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH – HĐH nền kinh tế quốc dân là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm tăng trưởng nhanh ổn định, nước ta phải xác định rõ cơ cấu kinh tế hợp lý, trang thiết bị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế. Mặt khác, nước ta là nước đang phát triển vì vậy quá trình ấy gắn liền với quá trình công nghiệp hoá để từ đó hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên CNH – HĐH cũng gặp không ít nhưng khó khăn và thách thức.

Việc xây dựng đúng đắn những quan điểm CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay có vị trí rất quan trọng đối với quá trình CNH-HĐH. Bởi xây dựng đầy đủ các quan điểm CNH-HĐH sẽ là cơ sở đúng đắn cho việc định hướng, định lượng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung và các bước đi của CNH-HĐH phù hợp với bối cảnh xã hội chủ nghĩa ở nướ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: dungnv86
Số trang: 20
Lượt xem: 510
Lượt tải: 16
download now CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: danghanh0932 | Số trang: 25
Lượt xem: 230
Lượt tải: 16
download now Mối liên hệ giữa CNH HĐH Nông nghiệp và nông thôn và CNH HĐH nền kinh tế ở Việt Nam
Đăng bởi: gatrongbu | Số trang: 28
Lượt xem: 178
Lượt tải: 16
download now Thực trạng và giải pháp để tiến hanàh CNH HĐH nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam
Đăng bởi: kid_longthan | Số trang: 24
Lượt xem: 147
Lượt tải: 16
download now Thực trạng và giải pháp về vai trò của nhà nước đối với CNH HĐH ở Việt Nam
Đăng bởi: minhtrangtmt | Số trang: 21
Lượt xem: 488
Lượt tải: 18
download now Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quá tải dân số ở đô thị
Đăng bởi: warNpeace68 | Số trang: 26
Lượt xem: 188
Lượt tải: 16
download now Cơ sở lý luận thực tiễn và hệ thống giải pháp để tiến hành CNH HĐH ở Việt Nam
Đăng bởi: cduc62 | Số trang: 29
Lượt xem: 203
Lượt tải: 16
download now Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tiêu thụ nông sản ở Việt nam
Tổng hợp
CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó A. Mở đầu Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân (CNH-HĐH) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH – HĐH nền kinh tế quốc dân là “Quyết tâm thực hiện cách mạng zip Đăng bởi
5 stars - 278993 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: dungnv86 - 26/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: CNH HĐH nền kinh tế quốc dân ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề đó