Câu hỏi Đề thi Đáp án môn Luật dân sự

Loại file: pdf, docx | Số trang: 4 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 52 Kb | Thành viên upload: thanhquy79

ĐỀ TÀI: Câu hỏi-Đề thi-Đáp án môn Luật dân sự

Trích

1.Bên giao đại lý luôn luôn ấn định giá mua bán hàng hóa cho khách hàng.

SAI: Các bên còn có thể có các thỏa thuận khác (Đ172 LTM); Ngoài ra bên đại lý có quyền quyết định giá bán HH, CƯDV cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu (khỏan 4-Điều 174 LTM).

2.Hợp đồng giữa một trường đại học với một doanh nghiệp về việc trường đại học mua sắm thiết bị do doanh nghiệp cung cấp để phục vụ cho công tác đào tạo của trường đại học có thể là một hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại hoặc là hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật Dân sự.

SAI: Họat động TM là họat động nhằm mục đích sinh lợi trong đó có họat động MBHH (khoản 1-Đ3 LTM). Theo K3-Đ1 LTM thì trong trường hợp có họat động không nhằm mục đích sinh lợi, để là HĐ mua bán HH theo luật TM thì cần có đầy đủ 2 điều kiện sau đây:

+ Điều kiện cần: Một bên trong giao dịch tiến hành họat động không nhằm mục đích sinh lợi.

+ Điều kiện đủ: Bên thực hiện họat động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng luật TM.

Trong ví dụ trên thì việc trường đại học mua

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Câu hỏi Đề thi Đáp án môn Luật dân sự ĐỀ TÀI: Câu hỏi-Đề thi-Đáp án môn Luật dân sự Trích 1.Bên giao đại lý luôn luôn ấn định giá mua bán hàng hóa cho khách hàng. SAI: Các bên còn có thể có các thỏa thuận khác (Đ172 LTM); Ngoài ra bên đại lý có quyền quyết định giá bán HH, CƯDV cho doc Đăng bởi
5 stars - 247403 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: thanhquy79 - 18/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Câu hỏi Đề thi Đáp án môn Luật dân sự