Cảng container quốc tế Việt Nam VICT

Loại file: pdf, docx | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: thuoc_tinhyeu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

MỤC LỤC

1.Giới thiệu về cảng container quốc tế Việt Nam (VICT). 2

1.1 Vài nét sơ lược. 2

1.2 Vị trí địa lý. 4

1.3 Sơ đồ tổ chức. 5

1.4 Thông tin hoat động. 6

1.5 Mốc sự kiện và một số thành tựu. 7

2. Trang thiết bị. 7

3. Dịch vụ. 9

4. Công nghệ thông tin. 10

5. Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại cảng VICT. 11

6. Biểu cước. 12

6.1 Lời mở đầu. 12

6.2 Phần 1: Biểu cước phí dịch vụ cho hãng tàu. 14

A. Cước phí liên quan đến tàu biển. 14

B. Cước phí liên quan đến container. 15

C. Các loại cước phí khác. 21

6.3 Phần 2: Biểu cước dịch vụ cho người gửi và nhận hàng. 21

A. Cước phí dịch vụ liên quan đến container .21

B. Cước phí dịch vụ liên quan đến hàng lẻ. 22

7. Một số quy định của VICT. 24

7.1 An toàn giao thông. 24

7.2 An toàn cháy nổ. 24

7.3 An toàn lao động. 25

7.4 Làm việc với hàng độc hại, nguy hiểm. 2

CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Tổng hợp
Cảng container quốc tế Việt Nam VICT doc Đăng bởi
5 stars - 241915 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: thuoc_tinhyeu - 22/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/10/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cảng container quốc tế Việt Nam VICT