Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài chính

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 126 Kb | Thành viên upload: dinhdai833112

BT dài 26 trang:

PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU

Lịch sử phát triển xã hội loài người cho thấy rõ có ba yếu tố nổi lên rõ nét, đó là tri thức, lao động và quản lý. Trong ba yếu tố này, quản lý là sự kết hợp giữa tri thức và lao động. Kết hợp tốt sẽ có sự phát triển tốt đẹp, ngược lại sự phát triển sẽ chậm lại hoặc rối ren. Sự kết hợp đó được biểu hiện trước hết cơ chế quản lý và ở nhiều khía cạnh tâm lý xã hội, nhưng tựu chung lại là người quản lý phải biết tác động cách nào đó để người bị quản lý luôn luôn phấn khởi, đem hết năng lực và trí tuệ của mình để sáng tạo ra lợi ích cho mình, cho Nhà nước, cho xã hội.

Trong cơ chế tổng hợp quản lý đất nước, Đảng đã đề ra “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”. Hệ thống chủ thể quản lý xã hội gồm có: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và các tập thể lao động.

Nhà nước là chủ thể duy nhất quản lý xã hội toàn dân, toàn diện và bằng pháp luật để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng đã chỉ rõ “Quản lý đất nước bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật là thể chế

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy định của Nhà nước về ...

  Đăng bởi: dinhdai833112 Số trang: 25

Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy định của Nhà nước về ...

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 582
⬇ Lượt tải: 16

download now Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài chính

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...

  Đăng bởi: tiendunghp Số trang: | Số trang: 17

Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 2831
⬇ Lượt tải: 17

download now Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

 • Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương ...

  Đăng bởi: nth887 Số trang: | Số trang: 18

Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 36125
⬇ Lượt tải: 57

download now Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá II phê duyệt đấu thầu

 • Bài tập tình huống Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà ...

  Đăng bởi: son_tra_19

Bài tập tình huống Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà ...

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 441
⬇ Lượt tải: 16

download now Bài tập tình huống Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Đắk Đoa

 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định ...

  Đăng bởi: nnt12345678 Số trang: | Số trang: 17

Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 576
⬇ Lượt tải: 16

download now Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn ...

  Đăng bởi: thuxuan83 Số trang: | Số trang: 20

Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 436
⬇ Lượt tải: 17

download now Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

 • Bài tập tình huống Bình luận Năng lực quản lý của người lãnh đạo

  Đăng bởi: saigonbanker Số trang: | Số trang: 4

Bài tập tình huống Bình luận Năng lực quản lý của người lãnh đạo

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 315
⬇ Lượt tải: 18

download now Bài tập tình huống Bình luận Năng lực quản lý của người lãnh đạo

 • Bài tập Tình huống và đáp án Xử lý khiếu nại trong giải phóng ...

  Đăng bởi: manhbinhbus Số trang: | Số trang: 23

Bài tập Tình huống và đáp án Xử lý khiếu nại trong giải phóng ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 930
⬇ Lượt tải: 16

download now Bài tập Tình huống và đáp án Xử lý khiếu nại trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp ở Bắc Giang

Tổng hợp
Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài chính BT dài 26 trang: PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU Lịch sử phát triển xã hội loài người cho thấy rõ có ba yếu tố nổi lên rõ nét, đó là tri thức, lao động và quản lý. Trong ba yếu tố này, quản lý là sự kết hợp giữa tri thức và lao động. Kết hợp tốt sẽ có sự phát doc Đăng bởi
5 stars - 238741 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: dinhdai833112 - 15/08/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài chính