Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá II phê duyệt đấu thầu

Loại file: pdf, docx | Số trang: 18 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 132 Kb | Thành viên upload: nth887

Bài tập tình huống dài 18 trang:

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm vừa qua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Để đạt được những thành tựu về phát triển bền vững kinh tế xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện điện hóa nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cần có sự đóng góp rất quan trọng của các ngành kinh tế chủ lực, các thành phần kinh tế trong cả nước; trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, cùng với sự phát triển của của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế Quốc tế; việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu, cụm công nghiệp . đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo cơ sở cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về quản lý kinh tế nói chung và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) nói riêng luôn được Nhà nước quan tâm bằng cách ban hành, chỉnh sửa các văn bản qui phạm pháp luật để phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng ( XDCB ), Quốc hội, C

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá II phê duyệt đấu thầu Bài tập tình huống dài 18 trang: LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm vừa qua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý doc Đăng bởi
5 stars - 238179 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: nth887 - 13/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá II phê duyệt đấu thầu