Bài tập tình huống Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường dẫn đến các hộ nhân dân kiến nghị nhiều lần

Loại file: pdf, docx | Số trang: 17 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 510 Kb | Thành viên upload: miraitonmat

BT tình huống dài 20 trang:

LỜI NÓI ĐẦU

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát của đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của dân tộc và nhân loại. Sự biến đổi một số thành phần môi trường sẽ gây tác động đáng kể đối với các hệ sinh thái. Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo.

Ở mỗi nước, với cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn nhân loại; bảo vệ môi trường gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, do vây đòi hỏi phải có sự quản lý của nhà nước đối với môi trường. Quản lý Nhà nước về môi trường nhằm bảo vệ lợi ích cho xã hội và cộng đồng; bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, bảo đảm cho con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển của mỗi quốc gia nói riêng, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu nói chung.

Đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường. Hoạt động bảo vệ môi tr

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Bài tập tình huống Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường dẫn đến các hộ nhân dân kiến nghị nhiều lần BT tình huống dài 20 trang: LỜI NÓI ĐẦU Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát của đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của dân tộc và nhân loại. Sự biến đổi một số thành doc Đăng bởi
5 stars - 243379 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: miraitonmat - 04/08/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập tình huống Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường dẫn đến các hộ nhân dân kiến nghị nhiều lần