Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 44 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 210 Kb | Thành viên upload: thinhhongphat1

Trong 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển nền kinh tế- xã hội 1991-2010, nông nghiệp nước ta có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới, là nền tảng vững chắc cho sự ổn đinh để phát triển của những năm tiếp theo, trong đó đặc biệt phải kể đến những thành tựu nổi bật về xuất khẩu thuỷ sản. Với phương châm xuất khẩu để tăng trưởng kinh tế, 10 năm qua xuất khẩu thuỷ sản nước ta đã có những chuyển biến tích cực, cho đến nay các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng, cũng như tỷ trọng khá cao trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nước ta. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn đang ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giá trị xuất khẩu hàng hoá công nghiệp còn thấp thì việc không ngừng tăng nhanh giá trị xuất khẩu hàng hoá thuỷ sản có ý nghĩa quan trọng không chỉ với hiện tại mà cho cả tương lai.

Hàng thuỷ sản của Việt Nam hiện đã có mặt trên 60 quốc gia và Hoa Kỳ là một trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này. Hoa Kỳ là một quốc gia nhập k

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 210 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp                                                                                 Lê Thị Hạnh                    

                                                                                   

 

MỤC LỤC

                                                                                                          Trang

Lời mở đầu1

Chương I: Mét sè vấn đề lý luận chung về xuất khẩu và xuất khẩu thuỷ sản

              1. Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu3

              1.1- Khái niệm3              3

              1.2- Những nội dung chủ yếu trong hoạt động xuất khẩu3              3

              1. 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu5              5

  2. Khái quát về ngành thuỷ sản

              2.1- Vai trò của xuất khẩu thuỷ sản5               5

              2.2- Lợi thế để phát triển ngành thuỷ sản7              7

ChươngII: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị           trường Mỹ từ năm 1994 đến nay                                                       

              4.1. Thị trường thuỷ sản thế giới10              10

              4.2. Hoa Kỳ - thị trường thuỷ sản đầy tiềm năng11              11

              4.3. Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 13              13

              4.3.1. Những cơ hội chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

              4.3.2. Những thách thức chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu của Việt               Nam14              14

Phần II: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ tõ giai đoạn 1994 đến nay

              1. Tình hình sản xuất nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản của Việt Nam17               17

              2. Tình hình xuất khẩu chung của thuỷ sản Việt Nam18              18

   2.1- Mặt hàng xuất khẩu

   2.2- Thị trường thuỷ sản thế giới và những cơ hội cho xuất khẩu thuỷ sản vào Việt Nam

              3. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ23               23

              3.1- Đánh giá tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ24              24

              3.2- Thuận lợi24              24

              3.3- Khó khăn27              27

Chương III: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ từ nay đến năm tới 2010

   1. Định hướng của Đảng và Nhà nước trong xuất khẩu và xuất khẩu thuỷ sản đến năm 201031              31

              2. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ33               33

              2.1- Giải pháp cấp nhà nước33              33

              2. Giải pháp cấp doanh nghiệp35              35

              Kết luận              39

              Tài liệu tham khảo                                                                             40

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Thủy sản
Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp Trong 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển nền kinh tế- xã hội 1991-2010, nông nghiệp nước ta có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới, là nền tảng vững chắc cho sự ổn đinh để phát triển của những docx Đăng bởi
5 stars - 55683 reviews
Thông tin tài liệu 44 trang Đăng bởi: thinhhongphat1 - 14/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp