Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 39 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 128 Kb | Thành viên upload: nucuoixinh90

Để thực hiện chương trình đào tạo của nhà trường cũng như nhu cầu học tập nghiên cứu của bản thân về chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên dề môn học mà em trình bày có đề tài "Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam "sẽ củng cố lại và hoàn thiện hơn kiến thức cho mình về kinh tế nông nghiệp nông thôn nói chung,thị trường tiêu thụ hải sản nói riêng,sau ba năm nghiên cứu say mê về cả lý luận lẫn thực tiễn ở nhà trường và thương trường.

Hiện nay nước ta đang trên con đường phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa .Việc tìm ra và tiếp tục phát triển thị trường đầu ra của các sản phẩm có thế mạnh cho đất nước ,vùng ,doanh nghiệp là một nhiệm vụ có tính chiến lược to lớn.Trong vài năm trở lại đây ,ngành hải sản phát triển mạnh ,xuất khẩu hải sản đã đem lại giá trị lớn ,tăng nhanhtích luỹ cho đất nước ,đặc biệt cải thiện đời sống cho nhân dân,số người giàu tăng nhanh từ sản xuất kinh doanh hải sản ,tạo nhiều việc làm mới ,giảm thất nghiệp...

Nội dung tóm tắt

Phần một: Lý luận về thị trường tiêu thụ hải sản

Phần hai: Thực trạng thị trường tiêu thụ hải sản

Phần ba: Những giải pháp phát tr

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 128 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Thủy sản Nuôi trồng thủy sản
Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam Để thực hiện chương trình đào tạo của nhà trường cũng như nhu cầu học tập nghiên cứu của bản thân về chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên dề môn học mà em trình bày có đề tài "Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải docx Đăng bởi
5 stars - 97064 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: nucuoixinh90 - 07/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam