Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

  Đăng bởi trungkien103vn
  Số trang: 105

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ... Đăng bởi trungkien103vn

📎 Số trang: 105
👁 Xem: 992
⬇ Tải: 16

download now Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp

 • Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của ...

  Đăng bởi aqua_godfather
  Số trang: 60

Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của ... Đăng bởi aqua_godfather

📎 Số trang: 60
👁 Xem: 811
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong ao nuôi tôm sú Penaeus monodon Fabricius 1798 thâm canh đa chu kỳ đa ao tại Hải Phòng

 • Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001 ...

  Đăng bởi giavu501
  Số trang: 90

Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001 ... Đăng bởi giavu501

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 769
⬇ Tải: 18

download now Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001 2005

 • Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng và tiêu thụ ...

  Đăng bởi thanhvnj
  Số trang: 85

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng và tiêu thụ ... Đăng bởi thanhvnj

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 1118
⬇ Tải: 18

download now Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng và tiêu thụ cá da trơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà ...

  Đăng bởi congaichoichungkhoandaigia
  Số trang: 82

Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà ... Đăng bởi congaichoichungkhoandaigia

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 1438
⬇ Tải: 19

download now Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh

 • Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất ...

  Đăng bởi hailua_tc
  Số trang: 80

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất ... Đăng bởi hailua_tc

📎 Số trang: 80
👁 Xem: 2123
⬇ Tải: 20

download now Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khác ở xã Phương Tú ứng Hoà Hà Tây

 • Thị trường Trung Quốc cũng như tiềm năng lớn của thị trường này ...

  Đăng bởi hoanglangtu254
  Số trang: 76

Thị trường Trung Quốc cũng như tiềm năng lớn của thị trường này ... Đăng bởi hoanglangtu254

📎 Số trang: 76
👁 Xem: 774
⬇ Tải: 16

download now Thị trường Trung Quốc cũng như tiềm năng lớn của thị trường này đối với ngành thủy sản Việt Nam

 • Tình hình nghiên cứu về cá chình trên thế giới

  Đăng bởi nguyenvandung0809
  Số trang: 64

Tình hình nghiên cứu về cá chình trên thế giới Đăng bởi nguyenvandung0809

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 1460
⬇ Tải: 18

download now Tình hình nghiên cứu về cá chình trên thế giới

 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản ...

  Đăng bởi vietnhatmedic
  Số trang: 62

Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản ... Đăng bởi vietnhatmedic

📎 Số trang: 62
👁 Xem: 756
⬇ Tải: 16

download now Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành

 • Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty ...

  Đăng bởi dembienlanh2004
  Số trang: 50

Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty ... Đăng bởi dembienlanh2004

📎 Số trang: 50
👁 Xem: 746
⬇ Tải: 16

download now Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK Hà Nội

 • Kháng sinh thay thế Chloramphenicol và Nitro furans dùng trong ...

  Đăng bởi ottef02
  Số trang: 46

Kháng sinh thay thế Chloramphenicol và Nitro furans dùng trong ... Đăng bởi ottef02

📎 Số trang: 46
👁 Xem: 1295
⬇ Tải: 17

download now Kháng sinh thay thế Chloramphenicol và Nitro furans dùng trong nuôi trông thủy sản

 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn ...

  Đăng bởi thinhhongphat1
  Số trang: 44

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn ... Đăng bởi thinhhongphat1

📎 Số trang: 44
👁 Xem: 791
⬇ Tải: 16

download now Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp

 • Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm

  Đăng bởi sherfano
  Số trang: 42

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm Đăng bởi sherfano

📎 Số trang: 42
👁 Xem: 930
⬇ Tải: 19

download now Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm

 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam

  Đăng bởi nucuoixinh90
  Số trang: 39

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam Đăng bởi nucuoixinh90

📎 Số trang: 39
👁 Xem: 866
⬇ Tải: 18

download now Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT