Bài tập Trắc nghiệm ôn tập đại cương về Kim Loại

Định dạng: pdf | Số trang: 9 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: quangbinhquetaoi

Câu 1. Một ion R3+ có cấu hình electron
Câu 2.  Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử các chất rắn NaCl, I2 và Fe thuộc loại liên kết
Câu 3. Trong các phản ứng hoá học, vai trò của kim loại và ion kim loại là
Câu 4. Trường hợp không xảy ra phản ứng là
Câu 5.  Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối
Câu 6. Một vật bằng hợp kim Fe-Cu để trong không khí ẩm
Câu 7. Câu nào sau đây đĩng ?
Câu 8.  Đăt một vật bằng hợp kim Zn-Cu trong không khí ẩm
Câu 9. Cho 1,152 gam hỗn hợp Fe, Mg tc dụng với dung dịch AgNO3 dư
Câu 10. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vo dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn
......
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Bài tập Trắc nghiệm ôn tập đại cương về Kim Loại
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tài liệu tiếng nước ngoài Văn hóa nghệ thuật
Bài tập Trắc nghiệm ôn tập đại cương về Kim Loại Câu 1. Một ion R3+ có cấu hình electron Câu 2. Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử các chất rắn NaCl, I2 và Fe thuộc loại liên kết Câu 3. Trong các phản ứng hoá học, vai trò của kim loại và ion kim loại là Câu 4. Trường hợp không xảy pdf Đăng bởi
5 stars - 200629 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: quangbinhquetaoi - 10/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập Trắc nghiệm ôn tập đại cương về Kim Loại