Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn

Định dạng: zip | Số trang: 154 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 1,155 Kb | Thành viên upload: thuyttqt

Chương I: Trợ từ
Chương II: Th� kết th�c c�u
Chương III: Đại danh tư
Chương IV: Thời the
Chương V: C�c biểu hiện phủ định
Chương VI: C�ch thể hiện sự t�n trọng
Chương VII: Động từ v� t�nh từ bất qui tắc
Chương VIII: H�nh thức bị động
Chương IX: Thể chủ động
Chương X: C�ch dẫn dụng (gi�n tiếp)
Chương XI: C�c từ nối
Chương XII: H�nh thức giả định
Chương XIII: C�c h�nh thức thể hiện kh�c
Phụ lục.
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu tiếng nước ngoài Ngoại ngữ
Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn Chương I: Trợ từ Chương II: Th� kết th�c c�u Chương III: Đại danh tư Chương IV: Thời the Chương V: C�c biểu hiện phủ định Chương VI: C�ch thể hiện sự t�n trọng Chương VII: Động từ v� t�nh từ bất qui tắc Chương VIII: H�nh thức bị động Chương IX: Thể zip Đăng bởi
5 stars - 200147 reviews
Thông tin tài liệu 154 trang Đăng bởi: thuyttqt - 23/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn