Luyện Dịch Tiếng Anh

Định dạng: rar | Số trang: 348 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 5,663 Kb | Thành viên upload: tuanoanhtuanoanh

Dịch l� một kỹ năng kh� trong việc học ngoại ngữ n�i chung v� Anh ngữ n�i ri�ng. Trong nhiều trường hợp, ta thấy rằng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt dễ d�ng hơn v� c� sự trợ gi�p của từ điển. Nhưng l� do quan trọng hơn của ưu thế n�y ch�nh l� sự hiểu biết s�u sắc ng�n ngữ mẹ đẻ v� bản sắc văn h�a d�n tộc m�nh. Ng�n ngữ truyền đạt � nghĩ, t�nh cảm, cảm x�c của con người. Do đ� , khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh th� ta phải đứng ở g�c độ người Anh để dịch. L�m sao để chuyển ngữ được ch�nh x�c, trung th�nh với bản gốc m� vẫn giữ được � của người viết khi dịch. Nghĩa l� đạt được cả 3 y�u cầu: ch�n - thiện - mỹ....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 5,663 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Luyện Dịch Tiếng Anh
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Tài liệu tiếng nước ngoài Ngoại ngữ
Luyện Dịch Tiếng Anh Dịch l� một kỹ năng kh� trong việc học ngoại ngữ n�i chung v� Anh ngữ n�i ri�ng. Trong nhiều trường hợp, ta thấy rằng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt dễ d�ng hơn v� c� sự trợ gi�p của từ điển. Nhưng l� do quan trọng hơn của ưu thế n�y ch�nh l� sự zip Đăng bởi
5 stars - 200129 reviews
Thông tin tài liệu 348 trang Đăng bởi: tuanoanhtuanoanh - 23/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Luyện Dịch Tiếng Anh