Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh

Định dạng: rar | Số trang: 189 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 2,630 Kb | Thành viên upload: manly217

Trong giao tiếp h�ng ng�y, ch�ng ta cần đến ng�n ngữ, vậy ng�n ngữ đ� đ�ng vai tr� hết sức quan trọng trong đời sống v� việc sử dụng ng�n ngữ như thế n�o để cảm h�a l�ng người, để đạt được mục đ�ch lại l� một vấn đề quan trọng hơn....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu tiếng nước ngoài Ngoại ngữ
Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh Trong giao tiếp h�ng ng�y, ch�ng ta cần đến ng�n ngữ, vậy ng�n ngữ đ� đ�ng vai tr� hết sức quan trọng trong đời sống v� việc sử dụng ng�n ngữ như thế n�o để cảm h�a l�ng người, để đạt được mục đ�ch lại l� một vấn đề quan trọng hơn.... zip Đăng bởi
5 stars - 199998 reviews
Thông tin tài liệu 189 trang Đăng bởi: manly217 - 01/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/07/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh