Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh

Định dạng: rar | Số trang: 189 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 2,630 Kb | Thành viên upload: manly217

Trong giao tiếp h�ng ng�y, ch�ng ta cần đến ng�n ngữ, vậy ng�n ngữ đ� đ�ng vai tr� hết sức quan trọng trong đời sống v� việc sử dụng ng�n ngữ như thế n�o để cảm h�a l�ng người, để đạt được mục đ�ch lại l� một vấn đề quan trọng hơn....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh

  Đăng bởi: manly217 Số trang: 189

Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh

📎 Số trang: 189
👁 Lượt xem: 1192
⬇ Lượt tải: 43

download now Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt

  Đăng bởi: le_thanhduc2000 Số trang: | Số trang: 307

Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt

📎 Số trang: | Số trang: 307
👁 Lượt xem: 333
⬇ Lượt tải: 20

download now Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt

 • Tập viết tiếng Hàn

  Đăng bởi: ngocbinh

Tập viết tiếng Hàn

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 315
⬇ Lượt tải: 20

download now Tập viết tiếng Hàn

 • Luyện Dịch Tiếng Anh

  Đăng bởi: tuanoanhtuanoanh Số trang: | Số trang: 348

Luyện Dịch Tiếng Anh

📎 Số trang: | Số trang: 348
👁 Lượt xem: 625
⬇ Lượt tải: 30

download now Luyện Dịch Tiếng Anh

 • Tiếng Anh A1

  Đăng bởi: achau153 Số trang: | Số trang: 133

Tiếng Anh A1

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Lượt xem: 414
⬇ Lượt tải: 20

download now Tiếng Anh A1

 • Tiếng Anh A2

  Đăng bởi: vuhoang25 Số trang: | Số trang: 126

Tiếng Anh A2

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Lượt xem: 476
⬇ Lượt tải: 23

download now Tiếng Anh A2

 • Tự Học Tiếng Anh

  Đăng bởi: stocknew80 Số trang: | Số trang: 96

Tự Học Tiếng Anh

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Lượt xem: 704
⬇ Lượt tải: 32

download now Tự Học Tiếng Anh

 • Thành ngữ Tiếng Anh

  Đăng bởi: dangthuykieu Số trang: | Số trang: 68

Thành ngữ Tiếng Anh

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Lượt xem: 376
⬇ Lượt tải: 21

download now Thành ngữ Tiếng Anh

Tài liệu tiếng nước ngoài Ngoại ngữ
Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh Trong giao tiếp h�ng ng�y, ch�ng ta cần đến ng�n ngữ, vậy ng�n ngữ đ� đ�ng vai tr� hết sức quan trọng trong đời sống v� việc sử dụng ng�n ngữ như thế n�o để cảm h�a l�ng người, để đạt được mục đ�ch lại l� một vấn đề quan trọng hơn.... zip Đăng bởi
5 stars - 199998 reviews
Thông tin tài liệu 189 trang Đăng bởi: manly217 - 01/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh