136 Bài Luận Mẫu Hay Nhất

Định dạng: rar | Số trang: 237 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 8,233 Kb | Thành viên upload: mentirosso9861

Trong c�c k� thi tiếng Anh, th� sinh thường phải viết một hay nhiều b�i luận để đ�nh gi� khả năng sử dụng ng�n ngữ. Đ�y l� một phần thi thường g�y kh� khăn cho th� sinh v� kh�ng chỉ đ�nh gi� tr�nh độ th�ng thạo ng�n ngữ m� c�n kiểm tra kiến thức v� khả năng suy luận, diễn giải vấn đề của th� sinh về một chủ đề n�o đ�. Quyển s�ch n�y cung cấp cho người học c�c b�i mẫu, tr�nh b�y những c�ch thức v� b� quyết để viết một b�i luận hoặc một l� thư theo một chủ đề cụ thể....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu tiếng nước ngoài Ngoại ngữ
136 Bài Luận Mẫu Hay Nhất Trong c�c k� thi tiếng Anh, th� sinh thường phải viết một hay nhiều b�i luận để đ�nh gi� khả năng sử dụng ng�n ngữ. Đ�y l� một phần thi thường g�y kh� khăn cho th� sinh v� kh�ng chỉ đ�nh gi� tr�nh độ th�ng thạo ng�n ngữ m� c�n kiểm tra kiến thức v� zip Đăng bởi
5 stars - 199912 reviews
Thông tin tài liệu 237 trang Đăng bởi: mentirosso9861 - 19/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 136 Bài Luận Mẫu Hay Nhất