Encyclopedia of Molecular Biology

Định dạng: pdf | Số trang: 4899 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: tuananhbeo

Product Description
The field of molecular biology has revolutionized the study of biology. The applications to medicine are enormous, ranging from diagnostic techniques for disease and genetic disorders, to drugs, to gene therapy. Focusing on the fundamentals of molecular biology and encompassing all aspects of the expression of genetic information, the Encyclopedia of Molecular Biology will become the first point of reference for both newcomers and established professionals in molecular biology needing to learn about any particular aspect of the field.
Product Details
Hardcover: 2878 pages
Publisher: Wiley-Interscience; 1 edition (April 8, 1999)
Language: English
ISBN-10: 0471153028
ISBN-13: 978-0471153023
Product Dimensions: 11.7 x 9.4 x 6.9 inches
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu tiếng nước ngoài Khoa học công nghệ
Encyclopedia of Molecular Biology Product Description The field of molecular biology has revolutionized the study of biology. The applications to medicine are enormous, ranging from diagnostic techniques for disease and genetic disorders, to drugs, to gene therapy. Focusing on the pdf Đăng bởi
5 stars - 202321 reviews
Thông tin tài liệu 4899 trang Đăng bởi: tuananhbeo - 28/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Encyclopedia of Molecular Biology