Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học ...

  Đăng bởi vabis333
  Số trang: 135

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học ... Đăng bởi vabis333

📎 Số trang: 135
👁 Xem: 765
⬇ Tải: 17

download now Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học của phòng giáo dục huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc 1

 • Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi mylink
  Số trang: 135

Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Đăng bởi mylink

📎 Số trang: 135
👁 Xem: 718
⬇ Tải: 16

download now Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông tỉnh ...

  Đăng bởi thaidoanminhtuan88
  Số trang: 133

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông tỉnh ... Đăng bởi thaidoanminhtuan88

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 536
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 2010

 • Nghiên cứu dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức ...

  Đăng bởi kiim_kimm
  Số trang: 133

Nghiên cứu dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức ... Đăng bởi kiim_kimm

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 701
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

 • Hướng dẫn học sinh lớp 10 dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn đọc hiểu ...

  Đăng bởi phanhuudong
  Số trang: 132

Hướng dẫn học sinh lớp 10 dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn đọc hiểu ... Đăng bởi phanhuudong

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 793
⬇ Tải: 16

download now Hướng dẫn học sinh lớp 10 dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn đọc hiểu đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Chinh phụ ngâm Đặng Trần Côn Đoàn Thị Điểm

 • Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi ...

  Đăng bởi saohoa58
  Số trang: 132

Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi ... Đăng bởi saohoa58

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 396
⬇ Tải: 16

download now Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội 1

 • Giải pháp tăng cường quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường ...

  Đăng bởi kami8xs
  Số trang: 132

Giải pháp tăng cường quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường ... Đăng bởi kami8xs

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 306
⬇ Tải: 16

download now Giải pháp tăng cường quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng 1

 • Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi ...

  Đăng bởi maxhunter225
  Số trang: 131

Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi ... Đăng bởi maxhunter225

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội 1

 • Biện pháp quản lí của Phòng Đào tạo về hoạt động kiểm tra đánh ...

  Đăng bởi dontoan
  Số trang: 131

Biện pháp quản lí của Phòng Đào tạo về hoạt động kiểm tra đánh ... Đăng bởi dontoan

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 459
⬇ Tải: 16

download now Biện pháp quản lí của Phòng Đào tạo về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Trường Cao đẳng Sơn La 1

 • Một số biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy ...

  Đăng bởi pbphuong
  Số trang: 131

Một số biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy ... Đăng bởi pbphuong

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường THCS huyện Phú xuyên tỉnh Hà Tây 1

 • Một số biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy ...

  Đăng bởi gianghoaaa
  Số trang: 131

Một số biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy ... Đăng bởi gianghoaaa

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 461
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường THCS huyện Phú xuyên tỉnh Hà Tây 1

 • Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi ...

  Đăng bởi noa9999
  Số trang: 131

Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi ... Đăng bởi noa9999

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 517
⬇ Tải: 16

download now Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội

 • Thiết kế tài liệu dạy học các lớp từ vựng cho giờ học tự chọn ...

  Đăng bởi tvtoanmit
  Số trang: 130

Thiết kế tài liệu dạy học các lớp từ vựng cho giờ học tự chọn ... Đăng bởi tvtoanmit

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 1729
⬇ Tải: 21

download now Thiết kế tài liệu dạy học các lớp từ vựng cho giờ học tự chọn môn Tiếng Việt lớp 5

 • Hướng dạy học truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao ở nhà trường THPT ...

  Đăng bởi linhneko
  Số trang: 130

Hướng dạy học truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao ở nhà trường THPT ... Đăng bởi linhneko

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 667
⬇ Tải: 16

download now Hướng dạy học truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao ở nhà trường THPT theo đặc trưng loại thể

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT