Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học ...

  Đăng bởi nguyenha83hy
  Số trang: 172

Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học ... Đăng bởi nguyenha83hy

📎 Số trang: 172
👁 Xem: 580
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp ở huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

 • Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo ...

  Đăng bởi bi04virgo
  Số trang: 169

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo ... Đăng bởi bi04virgo

📎 Số trang: 169
👁 Xem: 434
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo đức học sinh Trung học cơ sở cho cha mẹ học sinh tại thành phố Hà Nội 1

 • Nghiên cứu, tiếp thu và đi tới một cách dạy thích hợp truyện ngắn

  Đăng bởi vanghoang96
  Số trang: 163

Nghiên cứu, tiếp thu và đi tới một cách dạy thích hợp truyện ngắn Đăng bởi vanghoang96

📎 Số trang: 163
👁 Xem: 1058
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu, tiếp thu và đi tới một cách dạy thích hợp truyện ngắn

 • Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Chủ ...

  Đăng bởi hoanglong1000
  Số trang: 163

Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Chủ ... Đăng bởi hoanglong1000

📎 Số trang: 163
👁 Xem: 1361
⬇ Tải: 17

download now Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang 1

 • Nghiên cứu ĐĐNC và mức độ TTCX của sinh viờn ở trường ĐH Cụng ...

  Đăng bởi e888vn
  Số trang: 161

Nghiên cứu ĐĐNC và mức độ TTCX của sinh viờn ở trường ĐH Cụng ... Đăng bởi e888vn

📎 Số trang: 161
👁 Xem: 686
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu ĐĐNC và mức độ TTCX của sinh viờn ở trường ĐH Cụng Nghiệp Hà Nội

 • Hình thành và phát triển ngôn ngữ hóa học ở lớp 8 cho học sinh ...

  Đăng bởi tieunguhanh
  Số trang: 160

Hình thành và phát triển ngôn ngữ hóa học ở lớp 8 cho học sinh ... Đăng bởi tieunguhanh

📎 Số trang: 160
👁 Xem: 842
⬇ Tải: 16

download now Hình thành và phát triển ngôn ngữ hóa học ở lớp 8 cho học sinh dân tộc các trường Trung học cơ sở tỉnh Sơn La 3

 • Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục để ...

  Đăng bởi buiducphi
  Số trang: 160

Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục để ... Đăng bởi buiducphi

📎 Số trang: 160
👁 Xem: 1739
⬇ Tải: 19

download now Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Quảng Nam

 • Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược được Đảng và Nhà ...

  Đăng bởi tocngan_1601
  Số trang: 159

Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược được Đảng và Nhà ... Đăng bởi tocngan_1601

📎 Số trang: 159
👁 Xem: 659
⬇ Tải: 16

download now Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược được Đảng và Nhà nước ta xác định ngay từ khi hình thành nền giáo dục cách mạng

 • Tổ chức dạy học Tập làm văn lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1

  Đăng bởi anlonanbuoi20
  Số trang: 158

Tổ chức dạy học Tập làm văn lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1 Đăng bởi anlonanbuoi20

📎 Số trang: 158
👁 Xem: 549
⬇ Tải: 16

download now Tổ chức dạy học Tập làm văn lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1

 • Tổ chức dạy học Tập làm văn lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1

  Đăng bởi lineangel
  Số trang: 158

Tổ chức dạy học Tập làm văn lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1 Đăng bởi lineangel

📎 Số trang: 158
👁 Xem: 152
⬇ Tải: 16

download now Tổ chức dạy học Tập làm văn lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi giomuathu
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi giomuathu

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 568
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010 1

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi vmtruong
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi vmtruong

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 1140
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi hongminhpre
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi hongminhpre

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 383
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010 1

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi hong_thien_bao
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi hong_thien_bao

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 411
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT