Việc nghiên cứu một vài khía cạnh của truyền thống gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách trẻ em

Loại file: pdf, docx | Số trang: 4 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 26 Kb | Thành viên upload: huyenbaophuong

Gia đình là một tế bào xã hội. Đó là tập hợp người quan hệ với nhau bằng tình cảm huyết thống sâu sắc. Từ ngàn xưa, nền văn hóa của người Việt Nam được hình thành, duy trì và phát triển trên các gia đình. Các gia đình sống, quan hệ với nhau theo dòng họ và tụ họp thành làng xã, vùng miền với những phong tục tập quán đặc trưng. Văn hóa Việt Nam là một phức hợp các văn hóa địa phương. Có thể nói tế bào cơ bản - cuối cùng của văn hóa Việt Nam là văn hóa gia đình. Việc nghiên cứu văn hóa dân tộc không thể không nghiên cứu văn hóa gia đình - với tư cách là tế bào - hạt nhân của văn hóa dân tộc.

Gia đình là trường học đầu tiên, là môi trường quan trọng hình thành và phát triển nhân cách trẻ em. Những truyền thống văn hóa, nghề nghiệp của gia đình thấm sâu một cách tự nhiên vào tâm trí mỗi con người thông qua giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày. Từ nề nếp của người cha, sự ân cần dịu dàng của người mẹ, từ khẩu vị, cách nấu nướng mỗi bữa ăn, từ ngày giỗ, ngày tết với những niềm vui, nỗi buồn của họ hàng, những công việc làm ăn của gia đình, họ tộc... ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu, tình cảm và hành vi của mỗi con người.

Trong mấy chục năm qua, chúng ta xây dựng nền văn hóa mới,

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 26 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH TRẺ EM
®èi víi sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch trÎ em

Cấn Hữu Hải

Nhà xuất bản Giáo dục

 

I. Gia đình là một tế bào xã hội

Gia đình là một tế bào xã hội. Đó là tập hợp người quan hệ với nhau bằng tình cảm huyết thống sâu sắc. Từ ngàn xưa, nền văn hóa của người Việt Nam được hình thành, duy trì và phát triển trên các gia đình. Các gia đình sống, quan hệ với nhau theo dòng họ và tụ họp thành làng xã, vùng miền với những phong tục tập quán đặc trưng. Văn hóa Việt Nam là một phức hợp các văn hóa địa phương. Có thể nói tế bào cơ bản - cuối cùng của văn hóa Việt Nam là văn hóa gia đình. Việc nghiên cứu văn hóa dân tộc không thể không nghiên cứu văn hóa gia đình - với tư cách là tế bào - hạt nhân của văn hóa dân tộc.

Gia đình là trường học đầu tiên, là môi trường quan trọng hình thành và phát triển nhân cách trẻ em. Những truyền thống văn hóa, nghề nghiệp của gia đình thấm sâu một cách tự nhiên vào tâm trí mỗi con người thông qua giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày. Từ nề nếp của người cha, sù ân cần dịu dàng của người mẹ, từ khẩu vị, cách nấu nướng mỗi bữa ăn, từ ngày giỗ, ngày tết với những niềm vui, nỗi buồn của họ hàng, những công việc làm ăn của gia đình, họ tộc... ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu, tình cảm và hành vi của mỗi con người.

Trong mấy chục năm qua, chúng ta xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chúng ta quan tâm đến các tế bào của văn hóa cơ sở, văn hóa phường xã và văn hóa gia đình. Trong công tác giáo dục chúng ta hướng trẻ em vào những cái chung, cái xã hội, cái tập thể là chính. Vấn đề truyền thống gia đình chưa được quan tâm đúng mực. chúng ta dạy

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Tâm lý giáo dục
Việc nghiên cứu một vài khía cạnh của truyền thống gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách trẻ em Gia đình là một tế bào xã hội. Đó là tập hợp người quan hệ với nhau bằng tình cảm huyết thống sâu sắc. Từ ngàn xưa, nền văn hóa của người Việt Nam được hình thành, duy trì và phát triển trên các gia đình. Các gia đình sống, quan hệ với nhau theo docx Đăng bởi
5 stars - 86692 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: huyenbaophuong - 22/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Việc nghiên cứu một vài khía cạnh của truyền thống gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách trẻ em