Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực

Loại file: pdf, docx | Số trang: 21 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: quanghuybtbtc

Năm học 2009 - 2010 là năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tớch cực” và nhiệm vụ trọng điểm là “Đổi mới quản lý tài chớnh trong giỏo dục, nõng cao chất lượng toàn diện”. Hoà chung khụng khớ thi đua của toàn ngành núi chung, trong những năm gần đõy trường Tiểu học Hoà Bỡnh đó thực hiện, hưởng ứng phong trào thi đua đó đạt hiệu quả tốt cỏc nhiệm vụ đặt ra theo đỳng yờu cầu của Bộ GD&ĐT.

Đối với học sinh tiểu học trong những năm gần đây, thời gian ở trường chiếm hầu hết thời gian hoạt động, học tập vui chơi của các em. Vì vậy trường học, lớp học là ngôi nhà thứ hai của các em. Thầy cô, bạn bè là những người thân yêu gần gũi nhất đối với các em. Nơi đây đóng vai trò vô cùng quan trọng việc hình thành nhân cách của các em, bởi trong nhà trường, thầy giỏo, cô giáo giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt là người giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường Tiểu học (TH), trường học có vai trò hết sức quan trọng trong việc “Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong học sinh tiểu học”. Muốn xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực phải có “Lớp học thân thiện- học sinh tích cực” mà lớp học thân thiện thì cần có điều kiện gì? Chắc chắn điều kiện k

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

       Tác giả                                                                                  Tạ Thị Luyến                                                                                                Tạ Thị Luyến

 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

1.    Lý do chọn đề tài:

Như chúng ta đã biết Năm học 2008 - 2009, ngành giáo dục và đào tạo chính thức phát động phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". éõy được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm  nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động " Hai không" và " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" mà chúng ta đã và đang triển khai thực hiện trong toàn ngành giáo dục đã khẳng định hiệu quả tích cực, tạo nên những bước chuyển quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục cả về phương pháp và nội dung; góp phần lập lại nền nếp, kỷ cương và chất lượng. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, chỉ thịsố: 40/2008/CT-BGD & ĐT Ngày 22/ 7/ 2008 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ra chỉ thị phát động phong trào thi đua “Xõy dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013.

Năm học 2009 - 2010 là năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xõy dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nhiệm vụ trọng điểm là“Đổi mới quản lý tài chính trong giáo dục, nâng cao chất lượng toàn diện”. Hoà chung không khí thi đua của toàn ngành nói chung, trong những năm gần đây trường Tiểu học Hoà Bình đã thực hiện, hưởng ứngphong trào thi đua đã đạt hiệu quả tốt các nhiệm vụ đặt ra theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Đối với học sinh tiểu học trong những năm gần đây, thời gian ở trường chiếm hầu hết thời gian hoạt động, học tập vui chơi của các em. Vì vậy trường học, lớp học là ngôi nhà thứ hai của các em. Thầy cô, bạn bè là những người thân yêu gần gũi nhất đối với các em. Nơi đây đóng vai trò vô cùng quan trọng việc hình thành nhân cách của các em, bởitrong nhà trường, thầy

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Tâm lý giáo dục
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực Năm học 2009 - 2010 là năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tớch cực” và nhiệm vụ trọng điểm là “Đổi mới quản lý tài chớnh trong giỏo dục, nõng cao chất lượng toàn diện”. Hoà chung khụng khớ thi đua docx Đăng bởi
5 stars - 129312 reviews
Thông tin tài liệu 21 trang Đăng bởi: quanghuybtbtc - 15/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực