Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa-Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận

Loại file: pdf, docx | Số trang: 92 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,044 Kb | Thành viên upload: buiduytung

Thực tế đó chứng minh sự giàu cú, thịnh vương của một quốc gia, dõn tộc khụng phải được tạo ra nhờ đặc õn của Thượng đế ban tặng với rừng vàng, biển bạc mà chớnh là nhờ đôi bàn tay, khối úc của con người. Đúng như nhà văn người Nga, M.Gorki đó núi: “Sức mạnh và sự giàu cú của một dõn tộc khụng phải ở chỗ cú nhiều đất đai, rừng, gia sỳc và cỏc loại quặng quý mà ở số lượng và chất lượng những con người cú học thức, ở lũng yờu tri thức, ở sự nhạy bộn và năng động của trớ tuệ - sức mạnh của một dõn tộc khụng nằm trong vật chất mà nằm trong năng lượng (trớ tuệ)”.[3;tr.2]. Như vậy trớ tuệ của con người là tiềm năng quan trọng nhất cần được khai thỏc và sử dụng để phục vụ cho sự phỏt triển của quốc gia và cả nhõn loại.

Năm 1967, mụ hỡnh lý thuyết về cấu trỳc trớ tuệ của Guilford ra đời đó kết luận trớ tuệ của con người bao gồm hai thành phần cơ bản là thụng minh và sỏng tạo. Đồng thời sỏng tạo cú vai trũ quan trọng hơn trớ thụng minh đối với sự thành bại của hoạt động [28;tr.3]. Cỏc nhà khoa học Mỹ cũng khẳng định: “Hoạt động sáng tạo có ảnh hưởng to lớn không chỉ đến sự tiến bộ của khoa học mà cũn đến toàn bộ xó hội núi chung, và dõn tộc nào biết nhận ra được những nhân cách sán

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 796
Lượt tải: 16
Số trang: 92
Kích thước: 1,044 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

              Thc tếđó chứng minh s giàu có, thịnh vương của mt quốc gia, dn tộc không phảiđược tạo ra nhđặc n của Thượngđế ban tng vi rng vàng, bin bc mà chớnh là nhđôi bàn tay, khi óc của con người. Đỳng như nhà văn người Nga,M.Gorki đó nói: “Sc mạnh và s giàu có của mt dn tc không phải ch có nhiu đất đai, rng, gia sỳc và cỏc loại qung quý mà s lượng và cht lượng nhng con người có học thc, lòng yu tri thc, s nhạy bn và năng động của trí tu - sc mạnh ca mt dn tc không nm trong vật cht mà nm trong năng lượng (trí tu)”.[3;tr.2]. Như vy trí tu của con người là tim năng quan trọng nht cn được khai thỏc và s dụngđể phc v cho s phỏt trin của quc gia và c nhn loại.

Năm 1967, mô hình lý thuyết v cu trỳc trí tu củaGuilford ra đờiđó kết lun trí tu của con người bao gm hai thành phn cơ bản là thông minh và sỏng tạo. Đồng thi sỏng tạo có vai trò quan trng hơn trí thông minh đối với s thành bại của hoạt đng [28;tr.3]. Các nhà khoa học Mỹ cũng khẳng định: “Hoạt động sáng tạo có ảnh hưởng to lớn không chỉ đến sự tiến bộ của khoa học mà còn đến toàn bộ xã hội nói chung, và dân tộc nào biết nhận ra được những nhân cách sáng tạo một cách tốt nhất, biết phát triển họ và biết tạo ra được một cách tốt nhất cho họ những điều kiện thuận lợi nhất, thì dân tộc đó sẽ có được những ưu thế lớn lao” [23;tr.2, 45]. Sự kiện này một lần nữa tạo động lực to lớn cho việc nghiên cứu về trí tuệ, đặc biệt là tính sáng tạo.

              Ý thc được tm quan trọng của sỏng tạođối vi s phỏt trin củađất nước, Mđó nghin cu và vn dụng thành qu trong nghin cu sỏng tạo vào giỏo dục nhm phỏt trin trí sỏng tạo của học sinh. chu Á, Hàn Quc ch trương giỏo dục cho thế h tr sỏng tạo hơn là bt chước. Tư tưởng giỏo dục của Nht là hướng ti cuc sng sỏng tạo. Tuy nhin, trong nhà trường Vit Nam, vic đào tạo, bồi dưỡng, phỏt huy tớnh sỏng tạo của học sinh chưa thc s thc hin đúng theo tinh thần, ch trương củaĐảng và Nhà nước th

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa-Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm ...

  Đăng bởi: buiduytung Số trang: 92

Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa-Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm ...

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 796
⬇ Lượt tải: 16

download now Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa-Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm ...

  Đăng bởi: phutri_12 Số trang: | Số trang: 92

Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm ...

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Lượt xem: 564
⬇ Lượt tải: 16

download now Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận 1

 • Biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao ...

  Đăng bởi: tanhbom Số trang: | Số trang: 96

Biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Lượt xem: 1328
⬇ Lượt tải: 26

download now Biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình

 • Nhận thức và thái độ của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Lào ...

  Đăng bởi: thach769 Số trang: | Số trang: 118

Nhận thức và thái độ của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Lào ...

📎 Số trang: | Số trang: 118
👁 Lượt xem: 704
⬇ Lượt tải: 17

download now Nhận thức và thái độ của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Lào cai trước những tệ nạn xã hội trong học đường

 • Sử dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình bài giảng triết ...

  Đăng bởi: thaihalh Số trang: | Số trang: 153

Sử dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình bài giảng triết ...

📎 Số trang: | Số trang: 153
👁 Lượt xem: 789
⬇ Lượt tải: 17

download now Sử dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình bài giảng triết học nhằm phát huy tính tích cực học tập cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

 • Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGD NGLL cho sinh ...

  Đăng bởi: chien8888 Số trang: | Số trang: 80

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGD NGLL cho sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 922
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGD NGLL cho sinh viên Cao đẳng sư phạm Hải Dương

 • Một số khó khăn tâm lý trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư ...

  Đăng bởi: ruouduty Số trang: | Số trang: 1

Một số khó khăn tâm lý trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư ...

📎 Số trang: | Số trang: 1
👁 Lượt xem: 467
⬇ Lượt tải: 20

download now Một số khó khăn tâm lý trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

 • Cải cách công tác giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ...

  Đăng bởi: tomduong82 Số trang: | Số trang: 112

Cải cách công tác giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ...

📎 Số trang: | Số trang: 112
👁 Lượt xem: 427
⬇ Lượt tải: 20

download now Cải cách công tác giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội

Sư phạm Tâm lý giáo dục
Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa-Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận Thực tế đó chứng minh sự giàu cú, thịnh vương của một quốc gia, dõn tộc khụng phải được tạo ra nhờ đặc õn của Thượng đế ban tặng với rừng vàng, biển bạc mà chớnh là nhờ đôi bàn tay, khối úc của con người. Đúng như nhà văn người Nga, M.Gorki đó núi: docx Đăng bởi
5 stars - 86939 reviews
Thông tin tài liệu 92 trang Đăng bởi: buiduytung - 03/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa-Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận