Các khía cạnh khác nhau của trí nhớ với các câu chuyện ở tuổi mầm non hoặc ở tuổi tiểu học

Loại file: pdf, docx | Số trang: 280 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 1,928 Kb | Thành viên upload: brett_line

Khi nghiên cứu sự phát triển nhận thức của trẻ em đang lớn lên trong các hoàn cảnh xã hội - văn hóa khác nhau và trong những hệ thống giáo dục quốc dân giống nhau hay khác nhau nào đó, người ta có thể nhận thấy có bốn quy luật phát sinh cá thể chung:

- Về phương diện nào đó, sự phát triển nhận thức của mọi người trong thời niên thiếu diễn ra theo phương thức tương tự như nhau (khía cạnh phổ quát).

- Về phương diện nào đó, ta có thể nhận thấy trong sự phát triển nhận thức của trẻ em có những khác biệt đáng kể, phụ thuộc vào các điều kiện xã hội - văn hóa của đời sống (khía cạnh xã hội - văn hóa).

- Về phương diện nào đó, có những sự giống nhau và khác nhau mang tính đặc thù trong sự phát triển nhận thức của trẻ em từ một môi trường xã hội - văn hóa nhất định, phụ thuộc vào từng hệ thống nhà trường quốc dân và vào các năng lực học tập cá nhân (khía cạnh sai biệt).

- Về phương diện nào đó, mỗi đứa trẻ lại phát triển không giống đứa trẻ nào khác, nếu người ta nghĩ tới những thay đổi đặc ứng của các khả năng thành tích nhận thức (khía cạnh cá nhân).

Cuốn sách này bao gồm các công trình khoa học mô tả và thảo luận về lý luận những khía cạnh khác nhau của

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,928 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Các khía cạnh khác nhau của trí nhớ với các câu chuyện ở tuổi mầm non hoặc ở tuổi tiểu học
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Tâm lý giáo dục
Các khía cạnh khác nhau của trí nhớ với các câu chuyện ở tuổi mầm non hoặc ở tuổi tiểu học Khi nghiên cứu sự phát triển nhận thức của trẻ em đang lớn lên trong các hoàn cảnh xã hội - văn hóa khác nhau và trong những hệ thống giáo dục quốc dân giống nhau hay khác nhau nào đó, người ta có thể nhận thấy có bốn quy luật phát sinh cá thể docx Đăng bởi
5 stars - 86778 reviews
Thông tin tài liệu 280 trang Đăng bởi: brett_line - 08/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các khía cạnh khác nhau của trí nhớ với các câu chuyện ở tuổi mầm non hoặc ở tuổi tiểu học