Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học cho học sinh khá, giỏi lớp 12 THPT

Loại file: pdf, docx | Số trang: 96 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 2,246 Kb | Thành viên upload: 88nguyenanh

Trong nhà trường phổ thông, môn Toán có một vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt môn Toán có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ thông, môn Toán góp phần phát triển nhân cách HS. Cùng với việc tạo điều kiện cho HS kiến tạo tri thức và rèn luyện kỹ năng Toán học cần thiết, môn Toán còn có tác dụng góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung như: phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá,…. Rèn luyện những đức tính, phẩm chất của con người lao động mới như tính cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, bồi dưỡng óc thẩm mỹ.

Nhiệm vụ của dạy học môn Toán là: trang bị tri thức cơ bản cần thiết cho HS; rèn luyện kỹ năng Toán học và kỹ năng vận dụng Toán học vào thực tiễn; phát triển trí tuệ cho HS; bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho HS; đảm bảo trình độ phổ thông, đồng thời chú trọng bồi dưỡng những HS có năng khiếu về Toán.

Trong chương trình Toán phổ thông, “Vấn đề cực trị, tối ưu tuy được đề cập một cách không hệ thống coi như ứng dụng của các phần bất đẳng thức, đạo hàm nhưng cần dành nhiều chú ý cho học sinh có ý thức rèn luyện kỹ năng giải quyết tốt các bài toán dạng này” (Dự th

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1312
Lượt tải: 21
Số trang: 96
Kích thước: 2,246 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

MỞ ĐẦU

1.    LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong nhà trường phổthông, môn Toán có mét vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt môn Toán có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ thông, môn Toán góp phần phát triển nhân cách HS. Cùng với việc tạo điều kiện cho HS kiến tạo tri thức và rèn luyện kỹ năng Toán học cần thiết, môn Toán còn có tác dụng góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung nh­: phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá,. RÌn luyện những đức tính, phẩm chất của con người lao động mới nh­ tính cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, bồi dưỡng óc thẩm mỹ.

Nhiệm vụ của dạy học môn Toán là: trang bị tri thức cơ bản cần thiết cho HS; rèn luyện kỹ năng Toán học và kỹ năng vận dụng Toán học vào thực tiÔn; phát triển trí tuệ cho HS; bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho HS; đảm bảo trình độ phổ thông, đồng thời chú trọng bồi dưỡng những HS có năng khiếu về Toán.

Trong chương trình Toán phổ thông, “Vấn đề cực trị, tối ưu tuy được đề cập một cách không hệ thống coi như ứng dụng của các phần bất đẳng thức, đạo hàm nhưng cần dành nhiều chú ý cho học sinh có ý thức rèn luyện kỹ năng giải quyết tốt các bài toán dạng này” (dự thảo chương trình - 1989, BGD - ĐT).

Chương trình Giải tíchTHPT, đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm giữ vai trò chủ đạo. Thực trạng dạy và học Toán ở trường THPT cho thấy: Do vai trò chủ đạo của đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm trong chương trình Toán nên phần lớn GV và HS rất chú trọng đặc biệt là đối với HS lớp 12 vì thế nhiều HS khá, giái đã được rèn luyện kỹ năng ứng dụng của đạo hàm để giải toán. Bên cạnh đó có nhiều sách tham khảo viết về ứng dụng của đạo hàm để giải toán nói chung. Tuy nhiên về bài toán cực trị hình học và việc ứng dụng của đạo hàm giải loại toán này thì đa số học sinh đối với cả học sinh khá, giái còn chưa được rèn luyện, thậm chí Ýt được tiếp cận. Trên thực tế có rất Ýt tài liệu tham khảo viết    có hệ thống về loại toán này. Vấn đề cực trị hình học khó đối với học sinh

38

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

  Đăng bởi: 88nguyenanh Số trang: 96

Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 1312
⬇ Lượt tải: 21

download now Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học cho học sinh khá, giỏi lớp 12 THPT

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

  Đăng bởi: aif6868 Số trang: | Số trang: 100

Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 918
⬇ Lượt tải: 16

download now Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học cho học sinh khá giỏi lớp 12 THPT 2 1

 • Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

  Đăng bởi: thanhhoang379 Số trang: | Số trang: 25

Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1837
⬇ Lượt tải: 22

download now Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học cho học sinh khá, giỏi lớp 12 THPT 2

 • Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh Trung học Cơ sở thông ...

  Đăng bởi: chichsu_h Số trang: | Số trang: 34

Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh Trung học Cơ sở thông ...

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 1734
⬇ Lượt tải: 21

download now Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh Trung học Cơ sở thông qua các bài toán cực trị trong hình học phẳng

 • Rèn luyện cho học sinh khá giỏi kĩ năng giải quyết các vấn đề có ...

  Đăng bởi: ttgiang2009 Số trang: | Số trang: 101

Rèn luyện cho học sinh khá giỏi kĩ năng giải quyết các vấn đề có ...

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Lượt xem: 980
⬇ Lượt tải: 16

download now Rèn luyện cho học sinh khá giỏi kĩ năng giải quyết các vấn đề có liên quan đến chủ đề chia hết trong môn Toán trung học cơ sở

 • Rèn luyện năng lực tìm đoán cho học sinh thông qua dạy học giải ...

  Đăng bởi: tuananhcnn Số trang: | Số trang: 136

Rèn luyện năng lực tìm đoán cho học sinh thông qua dạy học giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 136
👁 Lượt xem: 698
⬇ Lượt tải: 21

download now Rèn luyện năng lực tìm đoán cho học sinh thông qua dạy học giải phương trình ở trường THPT

 • Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung hình học để ...

  Đăng bởi: ttanhgrandis Số trang: | Số trang: 20

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung hình học để ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 356
⬇ Lượt tải: 17

download now Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung hình học để bơước đầu rèn luyện tơư duy logic cho học sinh lớp 5

 • Dạy học chương ứng dụng đạo hàm lớp 12 theo quan điểm hoạt động

  Đăng bởi: HOANGBACHX7 Số trang: | Số trang: 109

Dạy học chương ứng dụng đạo hàm lớp 12 theo quan điểm hoạt động

📎 Số trang: | Số trang: 109
👁 Lượt xem: 800
⬇ Lượt tải: 19

download now Dạy học chương ứng dụng đạo hàm lớp 12 theo quan điểm hoạt động

Sư phạm Sư phạm toán
Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học cho học sinh khá, giỏi lớp 12 THPT Trong nhà trường phổ thông, môn Toán có một vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt môn Toán có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ thông, môn Toán góp phần phát triển nhân cách HS. Cùng với việc tạo điều docx Đăng bởi
5 stars - 89110 reviews
Thông tin tài liệu 96 trang Đăng bởi: 88nguyenanh - 11/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học cho học sinh khá, giỏi lớp 12 THPT