Nho giáo thời Lê sơ- nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 4 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 32 Kb | Thành viên upload: phutv

Nho giáo không phải có nguồn gốc từ Việt Nam hay Nhật Bản hoặc Triều Tiên. Nho giáo ra đời từ rất sớm trong thời kỳ nở rộ các tư tưởng của nền văn minh Trung Hoa mà lịch sử Trung Hoa thường gọi là thời kỳ “bách gia tranh minh”. Khổng Tử (551- 479TCN) là người đặt cơ sở đầu tiên của phái Nho gia, thời xuân thu.Các đời sau,học thuyết Nho giáo càng Nho giáoày càng hoàn thiện ở thời Chiến Quốc, thời Hán và nhất là thời Tống. Cùng với xu hướng này Nho giáo dần trở thành hệ tư tưởng chỉ đạo đường lối trị nước ở Trung Hoa và kéo dài suốt 2000 năm. Hệ tư tưởng nay đã đóng quan trọng về các mặt tổ chức xã hội, bồi dưỡng đạo đức, phát triển văn hoá giáo dục. Tuy nhiên , Nho giáo từ khi trở thành hệ tư tưởng độc tôn trong xã hội nó đồng thời là bệ đỡ tư tưởng cho giai cấp phong kiến thống trị,nhất là Nho giáo thời Tống đã trở nên bảo thủ và khắt khe hơn trước.

Vốn là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại, sớm hình thành và phát triển, văn minh Trung Hoa đã trở thành trung tâm toả sáNho giáo các giá trị văn minh ra toàn bộ khu vực Đông á đặc biệt mạnh mẽ ở các nước Đông Bắc á. Việt Nam ,Nhật Bản ,Triều Tiên là nhữNho giáo nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn minh Trung Hoa ha

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 32 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

              NHO GIÁO THỜI Lấ SƠ- NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA CHẾ

              ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYấN CHẾ.

             

 

Mở đầu

             

              Nho giáo không phải có nguồn gốc từ Việt Nam hay Nhật Bản hoặc Triều Tiên. Nho giáo ra đời từ rất sớm trong thời kỳ nở rộ các tư tưởng của nền văn minh Trung Hoa mà lịch sử Trung Hoa thường gọi là thời kỳ “bách gia tranh minh”. Khổng Tử (551- 479TCN) là người đặt cơ sở đầu tiên của phái Nho gia, thời xuân thu. Các đời sau, học thuyết Nho giáo càng Nho giỏoày càng hoàn thiện ở thời Chiến Quốc, thời Hán và nhất là thời Tống. Cùng với xu hướng này Nho giáo dần trở thành hệ tư tưởng chỉ đạo đường lối trị nước ở Trung Hoa và kéo dài suốt 2000 năm. Hệ tư tưởng nay đã đóng quan trọng về các mặt tổ chức xã hội, bồi dưỡng đạo đức, phát triển văn hoá giáo dục. Tuy nhiên , Nho giáo từ khi trở thành hệ tư tưởng độc tôn trong xã hội nú đồng thời là bệ đỡ tư tưởng cho giai cấp phong kiến thống trị, nhất là Nho giáo thời Tống đã trở nên bảo thủ và khắt khe hơn trước.

 

              Vốn là mét trong những cái nôi của văn minh nhân loại, sớm hình thành và phát triển, văn minh Trung Hoa đã trở thành trung tâm toả sáNho giáo các giá trị văn minh ra toàn bộ khu vực Đông á đặc biệt mạnh mẽ ở các nước Đông Bắc á.Việt Nam , Nhật Bản , Triều Tiên là nhữNho giáo nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn minh Trung Hoa hay nói cách khác là nền văn minh khổng giáo. bằng những con đường khác nhau, Nho giáo cùng với các tôn giáo và hệ tư tưởng khác tõ Trung Quốc thâm nhập vào các nước ở khu vực Đông Bắc á. Nhật Bản là nước duy nhất trong khu vực tiếp nhận nền văn minh lục địa một cách chủ động từ sớm do điều kiện đặc biệt của mình. Việt Nam do nằm ở phía nam của Trung Hoa lục địa từ rất sớm đã phải chịu sức mạnh áp chế, xâm lược của người Hán. Do vậy , trong cách tiếp nhận nền văn minh Trung Hoa của Việt Nam rất khác so với Nhật Bản hay Triều Tiên. Việt Nam tõ năm 179 TCN đã bị Triệu Đà xâm lược mở đầu thời kỳ Bắc thuộc hơn 1000 năm với các chính sách đồng hoá thâm độc của giai cấp thống trị Hán ở Việt Nam .

 

              Do đó, sự truyền bá văn minh Trung Hoa vào Việt Namtrong thời kỳ dài mang tính áp chế của kẻ đi xâm lược với đất nước bị xâm lược. Điều đó đã quy định những đặc điểm riêng của quá trình tiếp thu văn hoá Trung Hoa ở Việt Nam .

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Sư phạm lịch sử
Nho giáo thời Lê sơ- nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế. Nho giáo không phải có nguồn gốc từ Việt Nam hay Nhật Bản hoặc Triều Tiên. Nho giáo ra đời từ rất sớm trong thời kỳ nở rộ các tư tưởng của nền văn minh Trung Hoa mà lịch sử Trung Hoa thường gọi là thời kỳ “bách gia tranh minh”. Khổng Tử (551- docx Đăng bởi
5 stars - 86311 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: phutv - 09/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nho giáo thời Lê sơ- nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế.