Nền văn minh cổ trung đại ấn độ: cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu

Loại file: pdf, docx | Số trang: 20 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 109 Kb | Thành viên upload: baosahara

Văn minh là một nền văn hoá phát triển ở một trình độ cao của con người, gắn với một thiết chế chính trị, xẫ hội nhất định từ sau chế độ công xã nguyên thuỷ.

Thời kì lịch sử cổ trung đại của ấn Độ đã tồn tại một nền văn minh rực rỡ. Trong số các điều kiện hình thành nên nền văn minh này thì điều kiện địa lí có vai trò định hình nền móng ban đầu. Nhưng điều kiện cơ bản nhất khẳng định sự phát triển về sau của nền văn minh đó chính là yếu tố kinh tế.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 109 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

Nguyễn Thị Dung                                                                        Lịch sử văn minh thế giới

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA LỊCH SỬ

             

                                     

                                          BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN

BỘ MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

ĐỀ TÀI:        

NỀN VĂN MINH CỔ TRUNG ĐẠI ÊN ĐỘ:

CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU

 

                                                   Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

                                                            Lớp cao học: K17

                                                           Thầy giáo hướng dẫn: PGS. TS Đỗ Thanh Bình

 

 

                                             Hà Nội 03/ 2008

                                        

                                   

MỞ ĐẦU

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Sư phạm lịch sử
Nền văn minh cổ trung đại ấn độ: cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu Văn minh là một nền văn hoá phát triển ở một trình độ cao của con người, gắn với một thiết chế chính trị, xẫ hội nhất định từ sau chế độ công xã nguyên thuỷ. Thời kì lịch sử cổ trung đại của ấn Độ đã tồn tại một nền văn minh rực rỡ. Trong số các docx Đăng bởi
5 stars - 90004 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: baosahara - 09/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nền văn minh cổ trung đại ấn độ: cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu