Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Xây dựng và sử dụng mô hình theo quan điểm hệ thống kỹ thuật ...

  Đăng bởi nguyennghiemhoainam
  Số trang: 102

Xây dựng và sử dụng mô hình theo quan điểm hệ thống kỹ thuật ... Đăng bởi nguyennghiemhoainam

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 543
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng và sử dụng mô hình theo quan điểm hệ thống kỹ thuật trong dạy học môn Thực hành Máy lạnh tại Trường CĐ Điện tử Điện lạnh Hà Nội

 • Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT trong dạy ...

  Đăng bởi discorver_love
  Số trang: 195

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT trong dạy ... Đăng bởi discorver_love

📎 Số trang: 195
👁 Xem: 171
⬇ Tải: 1

download now Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT trong dạy học giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

 • Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật chương viii đến xi theo ...

  Đăng bởi toanalm
  Số trang: 160

Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật chương viii đến xi theo ... Đăng bởi toanalm

📎 Số trang: 160
👁 Xem: 472
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật chương viii đến xi theo kiểu chương trình hoá

 • Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật (Chương V, VI, VII) theo ...

  Đăng bởi thuyqnh
  Số trang: 129

Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật (Chương V, VI, VII) theo ... Đăng bởi thuyqnh

📎 Số trang: 129
👁 Xem: 860
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật (Chương V, VI, VII) theo kiểu chương trình hoá

 • Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật chương v đến chương vii ...

  Đăng bởi inbacbo
  Số trang: 126

Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật chương v đến chương vii ... Đăng bởi inbacbo

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 2964
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng tài liệu tự học vẽ kỹ thuật chương v đến chương vii theo kiểu chương trình hoá

 • Thiết kế hệ thống đo lường và bảo vệ

  Đăng bởi river7i2
  Số trang: 108

Thiết kế hệ thống đo lường và bảo vệ Đăng bởi river7i2

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 564
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế hệ thống đo lường và bảo vệ

 • Thiết kế nội dung dạy học theo module

  Đăng bởi Alou
  Số trang: 106

Thiết kế nội dung dạy học theo module Đăng bởi Alou

📎 Số trang: 106
👁 Xem: 2484
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế nội dung dạy học theo module

 • Biên soạn bộ bài tập cho bộ môn Cơ sở truyền động điện bậc Cao ...

  Đăng bởi duylinh1021990
  Số trang: 97

Biên soạn bộ bài tập cho bộ môn Cơ sở truyền động điện bậc Cao ... Đăng bởi duylinh1021990

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 468
⬇ Tải: 16

download now Biên soạn bộ bài tập cho bộ môn Cơ sở truyền động điện bậc Cao đẳng

 • Năng lực kĩ thuật và biện pháp nâng cao năng lực kĩ thuật cho ...

  Đăng bởi hathuy_18
  Số trang: 95

Năng lực kĩ thuật và biện pháp nâng cao năng lực kĩ thuật cho ... Đăng bởi hathuy_18

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 555
⬇ Tải: 17

download now Năng lực kĩ thuật và biện pháp nâng cao năng lực kĩ thuật cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ 11

 • Cơ sở cơ học thủy khí và khả năng ứng dụng Động cơ gió

  Đăng bởi xyk_com
  Số trang: 93

Cơ sở cơ học thủy khí và khả năng ứng dụng Động cơ gió Đăng bởi xyk_com

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 640
⬇ Tải: 16

download now Cơ sở cơ học thủy khí và khả năng ứng dụng Động cơ gió

 • Khảo sát về năng lượng gió và lý thuyết động cơ gió

  Đăng bởi hey317
  Số trang: 93

Khảo sát về năng lượng gió và lý thuyết động cơ gió Đăng bởi hey317

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 887
⬇ Tải: 16

download now Khảo sát về năng lượng gió và lý thuyết động cơ gió

 • Ứng dụng động cơ đốt trong trên xe máy 1

  Đăng bởi Hainhi2002
  Số trang: 90

Ứng dụng động cơ đốt trong trên xe máy 1 Đăng bởi Hainhi2002

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 3867
⬇ Tải: 17

download now Ứng dụng động cơ đốt trong trên xe máy 1

 • Các phương pháp điều khiển động cơ bước

  Đăng bởi uh_thi_emkieu
  Số trang: 90

Các phương pháp điều khiển động cơ bước Đăng bởi uh_thi_emkieu

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 2533
⬇ Tải: 22

download now Các phương pháp điều khiển động cơ bước

 • Khai thác kiến thức vật lí trong dạy học phần kĩ thuật điện môn ...

  Đăng bởi lexii_nguyenhien
  Số trang: 89

Khai thác kiến thức vật lí trong dạy học phần kĩ thuật điện môn ... Đăng bởi lexii_nguyenhien

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 804
⬇ Tải: 16

download now Khai thác kiến thức vật lí trong dạy học phần kĩ thuật điện môn công nghệ 12 nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh THPT

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT