Phương pháp hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ cho học sinh trong dạy học địa lý lớp 11 – THPT

Loại file: pdf, docx | Số trang: 97 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 6,562 Kb | Thành viên upload: andyhuynh245

Bước sang thế kỉ XXI, Việt Nam đang bước vào thời kì đổi mới, thời kì mở cửa, đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng với thế giới. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi phải có những con người: “cần phải có ý thức và đạo đức xã hội chủ nghĩa, có trình độ văn hoá phổ thông, có hiểu biết kĩ thuật, có kĩ năng lao động cần thiết, có thẩm mỹ và có kiến thức tốt, để kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (Lý luận dạy học Địa lý - Nguyễn Dược - Nguyễn Trọng Phúc – NXBGD – 1993) .

Những biến đổi của xã hội đã thôi thúc các nước trên thế giới quan tâm hơn đến sự nghiệp giáo dục, đầu tư và xây dựng một nền giáo dục đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp thiết của sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo sự hoà nhập và giao lưu quốc tế. Cùng với sự phát triển của đất nước, nền giáo dục Việt Nam từng bước được đổi mới như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, coi đầu tư cho giáo dục là một trong những hướng chính của đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho giáo dục đi trước một bước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Công cuộc đổi mới đã đề ra yêu cầu đổi mới hệ thống giáo dục, phải “xác định lại m

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 6,562 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Khoỏ luận tốt nghiệp                                                         Bùi Thị Hiền

 

PHẦNI. MỞ ĐẦU

 

I. Lí DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bước sang thế kỉ XXI, Việt Namđang bước vào thời kì đổi mới, thời kì mở cửa, đẩy mạnh phỏt triển kinh tế và hội nhập sừu rộng với thế giới. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi phải có những con người: “cần phải có ý thức vàđạo đức xã hội chủ nghĩa, có trình độ văn hoá phổ thông, có hiểu biết kĩ thuật, có kĩ năng lao động cần thiết, có thẩm mỹ và có kiến thức tốt, để kế tục sự nghiệp xừy dựng và bảo vệ tổ quốc” (Lý luận dạy học Địa lý - Nguyễn Dược - Nguyễn Trọng Phúc – NXBGD – 1993) .

Những biến đổi của xó hội đó thôi thúc các nước trờn thế giới quan từm hơn đến sự nghiệp giỏo dục, đầu tư và xừy dựng một nền giỏo dục đỏp ứng kịp thời cỏc yờu cầu cấp thiết của sự phỏt triển kinh tế, xó hội và đảm bảo sự hoà nhập và giao lưu quốc tế. Cùng với sự phát triển của đất nước, nền giỏo dục Việt Nam từng bước được đổi mới như chủ tịch Hồ Chí Minh đó núi: “vỡ lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, coi đầu tư cho giỏo dục là một trong những hướng chính của đầu tư phỏt triển, tạo điều kiện cho giỏo dục đi trước một bước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phỏt triển của đất nước. Công cuộc đổi mới đó đề ra yờu cầu đổi mới hệ thống giỏo dục, phải “xỏc định lại mục tiờu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch nội dung, phương phỏp giỏo dục và tạo ra những chuyển biến sừu sắc trong đổi mới tổ chức quy trình dạy học, nâng cao chất lượng về hiệu quả giỏo dục đđào tạo ra những con người tự chủ, năng động và sỏng tạo…”.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên thì nhà trường phổ thông cần tổ chức các hoạt động giáo dục một cách hợp lý thông qua tất cả các môn học.

Là một bộ môn văn hoỏ cơ bản trong nhà trường phổ thông, môn Địa lý cũng như nhiều môn học khác có khả năng phục vụ mục tiêu nói trên,

Lớp K54B - Khoa Địa lý                                    Trường ĐHSP Hà Nội

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Sư phạm địa lý
Phương pháp hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ cho học sinh trong dạy học địa lý lớp 11 – THPT Bước sang thế kỉ XXI, Việt Nam đang bước vào thời kì đổi mới, thời kì mở cửa, đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng với thế giới. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi phải có những con người: “cần phải có ý thức và đạo đức xã hội chủ nghĩa, có docx Đăng bởi
5 stars - 88013 reviews
Thông tin tài liệu 97 trang Đăng bởi: andyhuynh245 - 21/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương pháp hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ cho học sinh trong dạy học địa lý lớp 11 – THPT