Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong dạy học môn kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông

Loại file: pdf, docx | Số trang: 61 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 433 Kb | Thành viên upload: sontranquang

Kỹ thuật cụng nghiệp là bộ mụn mang tớnh ứng dụng; nú giữ vai trũ quan trọng trong thời kỳ cụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoá của nước ta. Bộ môn kỹ thuật công nghiệp phổ thông có nhiệm vụ trang bị cho học sinh những nguyờn lý chung nhất của cỏc quỏ trỡnh sản xuất chủ yếu, cỏc phương tiện kĩ thuật chủ yếu và cách thức sử dụng chúng trong các quá trỡnh cụng nghệ cơ bản. Đặc trưng của môn kĩ thuật công nghiệp là tính ứng dụng và tính thực tiễn. Bộ môn kĩ thuật công nghiệp được hợp thành từ nhiều phân môn khác nhau, mỗi phân môn có những nét đặc thù riêng của nó. Phân môn kĩ thuật cơ khí được dạy ở lớp 11 phổ thông với một lượng kiến thức lớn (dạy trong 33 tiết); do đó vấn đề đặt ra là đũi hỏi người giáo viên phải biết lựa chọn phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu qủa cao nhất.

Phương pháp dạy học trực quan là một trong những phương pháp dạy học được ứng dụng nhiều trong giảng dạy ở phổ thông. Xuất phát từ nhiệm vụ, nội dung của môn học cũng như đặc điểm của phương pháp dạy học trực quan; em nhận thấy phương pháp dạy học trực quan là phương pháp dạy học rất phù hợp với nội dung và đặc điểm của chương trỡnh kĩ thuật cụng nghiệp lớp 11 phổ thụng. Phương pháp dạy học trực quan là ph

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 433 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

 

phần mở đầu

1. Lý do nghiên cứu đề tài

Kỹ thuật công nghiệp là bộ môn mang tính ứng dụng; nú giữ vai trò quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta. Bộ môn kỹ thuật công nghiệp phổ thông có nhiệm vụ trang bị cho học sinh những nguyờn lý chung nhất của các quá trình sản xuất chủ yếu, các phương tiện kĩ thuật chủ yếu và cách thức sử dụng chúng trong các quá trình công nghệ cơ bản. Đặc trưng của môn kĩ thuật công nghiệp là tính ứng dụng và tính thực tiễn. Bộ môn kĩ thuật công nghiệp được hợp thành từ nhiều phân môn khác nhau, mỗi phân môn có những nét đặc thù riêng của nú. Phân môn kĩ thuật cơ khí được dạy ở lớp 11 phổ thông với một lượng kiến thức lớn (dạy trong 33 tiết); do đó vấn đề đặt ra là đòi hỏi người giáo viên phải biết lựa chọn phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu qủa cao nhất.

Phương pháp dạy học trực quan là một trong những phương pháp dạy học được ứng dụng nhiều trong giảng dạy ở phổ thông. Xuất phát từ nhiệm vụ, nội dung của môn học cũng như đặc điểm của phương pháp dạy học trực quan; em nhận thấy phương pháp dạy học trực quan là phương pháp dạy học rất phù hợp với nội dung và đặc điểm của chương trình kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông. Phương pháp dạy học trực quan là phương pháp dạy học có khả năng nâng cao chất lượng dạy học của bộ môn kĩ thuật công nghiệp, giúp cho học sinh có cơ sở để phát triển tư duy lụgic, tư duy trừu tượng và năng lực sáng tạo kĩ thuật.

Thực trạng dạy học kĩ thuật công nghiệp phổ thông những năm qua cho thấy, đa số các giáo viên vẫn giảng dạy theo phương pháp thông báo, tái hiện, học sinh ít được tạo điều kiện bồi dưỡng các phương pháp nhận thức, rèn luyện tư duy khoa học. Điều này do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Quản lý giáo dục
Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong dạy học môn kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông Kỹ thuật cụng nghiệp là bộ mụn mang tớnh ứng dụng; nú giữ vai trũ quan trọng trong thời kỳ cụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoá của nước ta. Bộ môn kỹ thuật công nghiệp phổ thông có nhiệm vụ trang bị cho học sinh những nguyờn lý chung nhất của cỏc quỏ docx Đăng bởi
5 stars - 25882 reviews
Thông tin tài liệu 61 trang Đăng bởi: sontranquang - 13/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/02/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong dạy học môn kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông