Tình huống và ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục

Loại file: pdf, docx | Số trang: 8 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 54 Kb | Thành viên chia sẻ: quatangtaohoa | Sửa đổi lần cuối: 14/02/2012

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 54 Kb

TÌNH HUỐNG VÀ ỨNG XỬ TÌNH HUỐNGTRONG

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

 

Đ1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÝ

1.1. Khái niệm tình huống trong quản lý

1.1.1. Tình huống

Tình huống là những sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có vấn đề bức xúc (có chứa mâu thuẫn) nảy sinh trong hoạt động và quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và giữa con người với con người buộc người ta phải giải quyết, ứng phó, xử lý kịp thời nhằm đưa các hoạt động và quan hệ có chứa đựng trạng thái có vấn đề bức xúc đó trở lại ổn định và tiếp tục phát triển.

1.1.2. Tình huống trong quản lý là những tình huống nảy sinh trong quá trình điều khiển hoạt động và quan hệ quản lý buộc người quản lý phải giải quyết để đưa các hoạt động và các quan hệ đó trở về trạng thái ổn định, phát triển khớp nhịp, nhằm hướng tới mục đích, yêu cầu, kế hoạch đã được xác định của một tổ chức.

Có nhiều loại tình huống: nghịch lý, bế tắc, lựa chọn, nhân quả (tại sao), xung đột, không phù hợp giả định, đột biến, không xác định…

1.1.3. Phân biệt tình huống và mét sè phạm trù khái niệm có liên quan

a) Tình huống

Là một phạm trù khái niệm rất rộng trong đó chứa đựng tổng hợp các quá trình vận động của tự nhiên, xã hội, hoạt động của con người diễn ra trong khoảng thời gian và bối cảnh nhất định có tính quy luật mà người ta có thể dự đoán trước được, hoặc nắm bắt quy luật để điều khiển các hoạt động theo quy luật. Nhưng trong diễn biến của từng tình hình cũng có những sự kiện, vụ việc xuất hiện đột nhiên, bất ngờ ngoài dự đoán hoặc ngoài mục đích hành động của con người, lúc đó được gọi là tình huống. Sù biến đổi của tự nhiên ngày càng trở nên phức tạp, hoạt động của con người và sự phát triển của xã hội ngày càng phát triển phong phó, đa dạng thì tình huống xuất hiện ngày càng nhiều, đan xen trong diễn biến của tình hình. Nh­ vậy, trong " tình hình" có hàm chứa " tình huống".

b) Tình trạng

Tình trạng có thể hiểu một cách đơn giản là trạng thái phát triển của tự nhiên, xã hội và của con người ở một thời điểm nhất định có thể nhận biết được hiện trạng ở mức độ xác định khác nhau (bình thường, tốt, hoặc xấu, thuận lợi, khó khăn, đột biến hay tuần tự như tiến…) hoặc có thể chưa biết, hay biết chưa rõ ràng: Như vậy, trong tình trạng có thể có những trạng thái thời điểm xuất hiện tình huống.

c) Tình thế

Tình thế là sự phát triển của tình hình và dẫn tới một đỉnh điểm, thời điểm nào đó tạo ra mét mối tương quan, mét vị thế nhất định: thế mạnh hay yếu, thế thắng hay bại, thế chủ

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Sư phạm Quản lý giáo dục
Tình huống và ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục docx Đăng bởi
5 stars - 4004 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: quatangtaohoa - 14/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình huống và ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục