Tiểu luận tình huống khi giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp chủ nhiệm có sự bất hoà 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: thanhbye

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo đã được Đảng và nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Điều 35 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài”.

Trong mục tiêu phát triển giáo dục năm 2020. Nghị quyết Trung ương 2_khoá VIII khẳng định: “Muốn tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh bền vững”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định rằng: “Để thế hệ trẻ xứng đáng với tương lai thì những thế hệ đi trước, những bậc cha anh phải có trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ trẻ”.

Nhà trường chính là nơi nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Sự liên kết hoạt động của hệ thống nhà trường trong phạm vi quốc gia đặt trong thể chế kinh tế văn hoá chính trị của quốc gia tạo nên nền giáo dục của đất nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi giáo dục phải đáp ứng được những yêu cầu đặt ra và như vậy giữa giáo dục và xã hội tạo nên mối quan hệ “cân bằng động”. Cũng chính trong sự vận động và phát triển đó đã

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: thangnam05 | Số trang: 24
Lượt xem: 803
Lượt tải: 21
download now Tiểu luận tình huống khi giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp chủ nhiệm có sự bất hoà
Đăng bởi: anhhtv | Số trang: 24
Lượt xem: 711
Lượt tải: 21
download now Tiểu luận: Khi giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp chủ nhiệm có sự bất hoà
Đăng bởi: huyen_haiduong1080 | Số trang: 38
Lượt xem: 374
Lượt tải: 16
download now Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học 1
Sư phạm Quản lý giáo dục
Tiểu luận tình huống khi giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp chủ nhiệm có sự bất hoà 1 Sự nghiệp giáo dục – đào tạo đã được Đảng và nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Điều 35 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng docx Đăng bởi
5 stars - 132043 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: thanhbye - 28/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận tình huống khi giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp chủ nhiệm có sự bất hoà 1