Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới dạy học đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 4 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 42 Kb | Thành viên upload: minhl1234

Nước ta đang trong giai đoạn tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhằm từng bước hội nhập một cách bình đẳng vào nền kinh tế – xã hội của khu vực và toàn cầu. Trong xu thế đó, hội nhập về giáo dục - đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học là một vấn đề tất yếu và giữ vai trò rất quan trọng. Bởi giáo dục đại học là nền tảng của quá trình hình thành và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp để hoạt động tạo ra của cải vật chất và tinh thần, tạo ra dịch vụ hàng hoá và những tri thức mới cho xã hội. Tuy nhiên, trước thực tiễn đó, chất lượng đào tạo đại học nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng được đáng kể nhu cầu của xã hội và so với mặt bằng giáo dục đại học quốc tế thì chúng ta còn ở trình độ rất thấp. Thực trạng trên đòi hỏi nền giáo dục của nước ta nói chung và giáo dục đại học nước ta nói riêng cần phải được cải cách một cách đáng kể. Trong công cuộc cải cách đó, vấn đề dạy học đại học cần được xem là vấn đề quan trọng, giữ vai trò tiên quyết.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1877
Lượt tải: 18
Số trang: 4
Kích thước: 42 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

BÀI KIỂM TRA

Đề bài:

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỔI MỚI DẠY HỌC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

 

Bài làm:

Nước ta đang trong giai đoạn tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhằm từng bước hội nhập một cách bình đẳng vào nền kinh tế – xã hội của khu vực và toàn cầu. Trong xu thế đó, hội nhập về giáo dục - đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học là một vấn đề tất yếu và giữ vai trò rất quan trọng. Bởi giáo dục đại học là nền tảng của quá trình hình thành và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp để hoạt động tạo ra của cải vật chất và tinh thần, tạo ra dịch vụ hàng hoá và những tri thức mới cho xã hội. Tuy nhiên, trước thực tiễn đó, chất lượng đào tạo đại học nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng được đáng kể nhu cầu của xã hội và so với mặt bằng giáo dục đại học quốc tế thì chúng ta còn ở trình độ rất thấp. Thực trạng trên đòi hỏi nền giáo dục của nước ta nói chung và giáo dục đại học nước ta nói riêng cần phải được cải cách một cách đáng kể. Trong công cuộc cải cách đó, vấn đề dạy học đại học cần được xem là vấn đề quan trọng, giữ vai trò tiên quyết.

Để có thể tiến hành đổi mới giảng dạy đại học một cách thành công, trước hết chúng ta cần phân tích những yếu tố có tác động trực tiếp tới quá trình đổi mới này.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới dạy học đại học ở ...

  Đăng bởi: minhl1234 Số trang: 4

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới dạy học đại học ở ...

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 1877
⬇ Lượt tải: 18

download now Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới dạy học đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Kết hợp truyền thống và hiện đại trong quá trình đổi mới giáo ...

  Đăng bởi: audiofile6985 Số trang: | Số trang: 13

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong quá trình đổi mới giáo ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 802
⬇ Lượt tải: 17

download now Kết hợp truyền thống và hiện đại trong quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo ở Việt Nam hiện nay

 • Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh ...

  Đăng bởi: tank_a07 Số trang: | Số trang: 96

Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 18

download now Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay qua thực tế các trường đại học khối xà hội nhân văn ở miền Bắc Việt Nam

 • Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh ...

  Đăng bởi: timmy1606 Số trang: | Số trang: 95

Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 362
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay qua thực tế các trường đại học khối xà hội nhân văn ở miền Bắc Việt Nam 1

 • Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: qtnco2 Số trang: | Số trang: 24

Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 759
⬇ Lượt tải: 17

download now Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa ...

  Đăng bởi: maihungthinh04 Số trang: | Số trang: 89

Hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa ...

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Lượt xem: 802
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy trong giai đoạn hiện na

 • Các biện pháp chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục đối với công tác ...

  Đăng bởi: vn_118 Số trang: | Số trang: 101

Các biện pháp chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục đối với công tác ...

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Lượt xem: 495
⬇ Lượt tải: 17

download now Các biện pháp chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục đối với công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở huyện Càng Long thuộc tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

 • Các biện pháp chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục đối với công tác ...

  Đăng bởi: dungtbv Số trang: | Số trang: 101

Các biện pháp chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục đối với công tác ...

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Lượt xem: 370
⬇ Lượt tải: 16

download now Các biện pháp chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục đối với công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở huyện Càng Long thuộc tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay 1

Sư phạm Quản lý giáo dục
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới dạy học đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Nước ta đang trong giai đoạn tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhằm từng bước hội nhập một cách bình đẳng vào nền kinh tế – xã hội của khu vực và toàn cầu. Trong xu thế đó, hội nhập về giáo dục - đào tạo, đặc biệt là giáo dục docx Đăng bởi
5 stars - 40062 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: minhl1234 - 09/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới dạy học đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay