Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Loại file: pdf, docx | Số trang: 40 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 152 Kb | Thành viên upload: hoang_tien_pt

Nhà trường hiện nay đang tự phấn đấu vươn lên để giảm những tác động tích cực từ bên ngoài vào nhà trường trong đó có tệ nạn ma tuý. Mỗi nhà trường cần phải xây dựng để thực sự là trung tâm văn hoá, là nơi giáo dục và đạo tạo thế hệ trẻ. Muốn vậy việc xây dựng và quản lý một đội ngũ giáo viên phụ trách lớp có năng lực tổ chức, có nghiệp vụ sư phạm và say mê với công việc là việc làm cần thiết cho các nhà quản lý trường học bởi họ chính là thành phần chủ đạo của nhà trường. Thực tế cho thấy rằng ở nơi nào, lớp nào,giáo viên phụ trách lớp có năng lực, có trình độ, có tinh thần trách nhiệm rất cao thì ở đó sẽ có chất lượng giáo dục tốt.

Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo trên của Đảng và Nhà nước với những kinh nghiệm qua một số năm làm công tác chủ nhiệm lại được trang bị thêm lý luận và nghiệp vụ quản lý. Tôi mạnh dạn chọn vấn đề “Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học” làm đề tài nghiên cứu khoa học trong đợt thực tập này để nâng cao nghiệp vụ quản lý cho bản thân và góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Chương I

Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Chương II

Thực trạng chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở các

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 152 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Phần I

Mở đầu

I-/ Lý do chọn đề tài: Lý do chọn đề tài:              Lý do chän ®Ò tµi:

Đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo. Giáo dục - Đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

Trên đà đổi mới đó, hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành trung ương khoá VII Đảng CSVN đã quyết định đưa nước ta tiến vào một thời kỳ phát triển theo hướng CNH, HĐH. Để tiến hành sự nghiệp đổi mới này Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng nhân tố con người. Không phải đến bây giờ mà ngay tõ buổi đầu cuộc cách mạng Đảng và Bác Hồ kính yêu đã đặc biệt chú trọng đến công việc đổi mới con người coi đó là cơ sở là nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước và cũng không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết TW2 khoá 8 lại một lần nữa Đảng ta khẳng định “Giỏo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Điều đó chứng tỏ rằng đường lối phát triển đất nước đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là đúng đắn.

Như vậy giáo dục có vai trò quan trọng trong sù phát triển kinh tế - xã hội mà nòng cốt, yếu tố quan trọng của sự phát triển Êy là nguồn nhân lực. “Muốn tiến hành CNH - HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững” (Nghị quyết TW2 khoá VIII). Mét trong những nhiệm vụ cơ bản của giáo dục - đào tạo hiện nay là hình thành và phát triển nhân cách học sinh toàn diện theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Để tạo ra những con người có tài năng phẩm chất là trách nhiệm to lớn của hệ thống giáo dục nói chung và nhà trường phổ thông nói riêng.

Muốn có một nền giáo dục tiên tiến phải có một cơ sở vững chắc, cơ sở này chính là hệ thống giáo dục tiểu học. Không có một hệ thống giáo dục tiểu học vững chắc, không thể có một hệ thống giáo dục quốc dân lành mạnh. Muốn có một hệ thống quốc dân lành mạnh thì phải chú ý tới việc rèn luyện

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Quản lý giáo dục
Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học Nhà trường hiện nay đang tự phấn đấu vươn lên để giảm những tác động tích cực từ bên ngoài vào nhà trường trong đó có tệ nạn ma tuý. Mỗi nhà trường cần phải xây dựng để thực sự là trung tâm văn hoá, là nơi giáo dục và đạo tạo thế hệ trẻ. Muốn vậy docx Đăng bởi
5 stars - 19730 reviews
Thông tin tài liệu 40 trang Đăng bởi: hoang_tien_pt - 08/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học