Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 119 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên chia sẻ: liketo_friend | Sửa đổi lần cuối: 11/01/2012

Trong những năm gần đây giáo dục THCS ở huyện Mê linh, tỉnh Vĩnh phúc đã có những bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu về nhiều mặt: GD mũi nhọn học sinh giỏi có bước khởi sắc, GD đại trà có nhiều chuyển biến tích cực. sự nghiệp GD&ĐT đã thực sự góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh đó giáo dục THCS còn tồn tại những hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả giáo dục.

Những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây nên những hạn chế của giáo dục THCS huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc thì có nhiều. Song một trong những nguyên nhân rất cơ bản, chủ yếu là do công tác quản lý của cấp học THCS còn có hạn chế và những bất cập. Trong đề án phát triển GD&ĐT huyện Mê linh giai đoạn 2001 - 2005 đã chỉ rõ:

“ Công tác QLGD còn chậm đổi mới từ việc xây dựng kiện toàn đội ngũ CBQL, đến việc tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLGD.” [41; Tr 4].

Những năm gần đây, các cấp quản lý, các nhà khoa học đã nghiên cứu đề xuất những biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển GD&ĐT. Nhưng cho đến nay, chưa có

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỞ ĐẦU

 

1          - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

1.1   - Cơ sở lý luận:

      Nghị quyết hội nghị lần thứ II của BCHTW Đảng khoá VIII đã chỉ rõ, mét trong các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phát triển GD & ĐT là đổi mới công tác QLGD, cụ thể là: “Đổi mới cơ chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp, chấn chỉnh và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo.” [13; Tr15]. Đồng thời, khâu then chốt để phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực chuyên môn.

Dù bận trăm công ngàn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta vẫn thường xuyên chăm lo tới công tác cán bộ. Bác thường căn dặn và nhắc nhở cán bộ:“ có cán bộ tốt việc gì còng xong”, còng nh­ “ Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.[26; Tr240].

Bước vào thế kỷ XXI, thế giới trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá. Nước ta, bước vào thời kỳ CNH- HĐH, ngành GD & ĐT đã và đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng phải đương đầu với những thử thách không kém phần cam go ác liệt. Yêu cầu phát triển quy mô nhưng phải đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả GD & ĐT ở tất cả các cấp học, bậc học đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết từ mục đích GD, nội dung, chương trình, phương pháp GD, tõ cơ chế quản lý, hệ thống chính sách đến việc huy động các nguồn lực để phát triển GD & ĐT đặc biệt là vấn đề bồi dưỡng đội ngũ CBQL giáo dục. Đây là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng GD&ĐT.

Trong việc bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQL giáo dục, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là khẳng định vai trò quyết định của nhà giáo trong việc

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...